DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş İç Mekan Problemleri ve Analizi İÇM   746 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağdaş iç mekan düzenlemelerinde farklı yaklaşımların getirdiği problemleri belirlemek, işlev ve kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda yeterli konfor şartlarını sağlayacak oluşum problemlerini işlevsel ve estetik boyutlar doğrultusunda saptamaktır
Dersin İçeriği
Çağdaş iç mekan düzenlemelerinde farklı yaklaşımların getirdiği problemleri belirlemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi kazanır.
2) İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak
3) İç mimari araştırmaya yönelik analizleri yapar, bulguları edinir, sonuçlara ulaşır, önerileri değerlendirme bilgisine sahip olur.
4) İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği
5) Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi
6) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği
7) İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliğine sahip olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, iç mimari tasarım alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
2
İç mimari tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, iç mimari tasarım alanından edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme .
3
İç mimari ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, iç mimarlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme.
4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme .
5
İç mimari tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme .
6
İç mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, İç mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak iletişim kurma.
7
Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma
8
Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma
9
İnsan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda insan-mekan ilişkisini anlama
10
Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
11
Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
12
Tasarım süreçlerinde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
13
Uygun sunumlar yapmak için el çizimi, maket teknikleri, bilgisayar teknolojileri ve diğer sunum tekniklerinin de kullanıldığı programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
14
Ulusal ve uluslar arası iç mekan ve mobilya tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
15
İç mekan tasarımında, yapı bilgisi, yapı içi konstrüksiyon, yapım teknikleri ve malzeme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma
16
Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin konusu, amacı, çalışma yöntemi ile çalışma konularının belirlenmesi Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Öneri Konuların Sunumu ve Tartışılması Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
3 Belirlenen konu ile ilgili problemlerin tanımı ve tanıtımı Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
4 Belirlenen konu ile ilgili problemlerin tanımı ve tanıtımı (Örnekler) Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
5 İç Mekanda probleme yönelik araştırma yöntemi belirleme Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
6 Belirlenen yöntem doğrultusunda kaynakların değerlendirilmesi Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
7 Belirlenen yöntem doğrultusunda kaynakların değerlendirilmesi (öRNEK 2) Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Araştırma ve Sunum Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
9 İç Mekan tasarımının form, fonksiyon ve estetik yönden analizi Araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
10 İç Mekan tasarımının form, fonksiyon ve estetik yönden analizi Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
Ödev
11 İç Mekan tasarımının form, fonksiyon ve estetik yönden analizi Araştırma
12 Çağdaş iç mekan problemlerinin seçilmiş örnekler üzerinde analiz edilmesi ve Ön değerlendirme Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
13 Çağdaş iç mekan problemlerinin seçilmiş örnekler üzerinde analiz edilmesi Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
Ödev
14 Çağdaş iç mekan problemlerinin seçilmiş örnekler üzerinde analiz edilmesi Araştırma
15 Çağdaş iç mekan problemlerinin seçilmiş örnekler üzerinde analiz edilmesi Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma ve Sunum Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar