DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş İç Mekan Problemleri İÇM   745 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağdaş iç mekan düzenlemelerinde farklı yaklaşımların getirdiği problemleri belirlemek, işlev ve kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda yeterli konfor şartlarını sağlayacak oluşum problemlerini işlevsel ve estetik boyutlar doğrultusunda saptamaktır
Dersin İçeriği
Çağdaş iç mekan düzenlemelerinde farklı yaklaşımların getirdiği problemleri belirlemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim, sanat ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi kazanır.
2) İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
3) İç mimari araştırmaya yönelik analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi
4) İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
5) Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
7) İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)