DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mekan Tasarımında Kuram ve İşlev Sorunsalı İÇM   739 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mukaddes Gözde RAMAZANOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mekan tasarımının estetik, işlevsel ve anlamsal katmanları ele alınmaktadır.
Dersin İçeriği
Mekan tasarımının estetik, işlevsel ve anlamsal katmanları ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) mekan tasarımının çok farklı bileşenleri olduğunu bilir ve bunları tanımlayabilir
2) mekan okuma becerisi gelişir
3) mekansal tasarımda kimlik sorununu bilir ve tanımlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, iç mimari tasarım alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
2
İç mimari tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, iç mimari tasarım alanından edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme .
3
İç mimari ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, iç mimarlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme.
4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme .
5
İç mimari tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme .
6
İç mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, İç mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak iletişim kurma.
7
Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma
8
Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma
9
İnsan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda insan-mekan ilişkisini anlama
10
Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
11
Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
12
Tasarım süreçlerinde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
13
Uygun sunumlar yapmak için el çizimi, maket teknikleri, bilgisayar teknolojileri ve diğer sunum tekniklerinin de kullanıldığı programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
14
Ulusal ve uluslar arası iç mekan ve mobilya tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
15
İç mekan tasarımında, yapı bilgisi, yapı içi konstrüksiyon, yapım teknikleri ve malzeme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma
16
Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 temel kavramlar ve terminoloji yok Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
2 temel kavramlar ve terminoloji ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
3 tematik mekanlar ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 tematik mekanlar ve mekan çözümleme ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 mekan- kabuk ilişkisi ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
6 mekanda anlam sorunsalı ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 mekan tasarım ilkeleri ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav ödev ve makale okuma Anlatım
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 iç mekanda işlev çeşitleri ve çözümleri ilgili makale okuma Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 mekanda kimlik sorunsalı ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 mekanda işlev çözümleme sorunu ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
12 mekan tasarımına farklı yaklaşımlar, mekan dili ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 mekan tasarımına farklı yaklaşımlar, mekan dili ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
14 mekan tasarımına farklı yaklaşımlar, mekan dili ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
15 ödev sunumları ödev Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları okuma ve ödev sunumu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar