DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mimarlık Atölye İÇM   731 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin kompleks bir yapıda çeşitli tasarım sorunlarını araştırması ve bunlara çözümler ve uygulama projeleri üretebilmesi.
Dersin İçeriği
Kompleks bir yapıda çeşitli tasarım sorunlarını ele alma, bu sorunlara: fonksiyon, teknik, strüktürel, proportional ve dekoratif açılardan bir sanat uslubu çerçevesinde çağdaş çözümler geliştirme ve uygulamaya yönelik projeler hazırlama becerilerinin kazanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Edindiği bilgi, deneyim ve becerilerini uygulamaya dönüştürebilecek.
2) Bir konu ya da problem üzerinde çözüme yönelik alternatifler üretebilecek.
3) Bir konu üzerinde detaylı çalışma disiplini edinebilecek.
4) Değerlendirme ve yorumlama becerisini kazanabilecek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, iç mimari tasarım alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
2
İç mimari tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, iç mimari tasarım alanından edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme .
3
İç mimari ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, iç mimarlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme.
4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme .
5
İç mimari tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme .
6
İç mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, İç mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak iletişim kurma.
7
Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma
8
Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma
9
İnsan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda insan-mekan ilişkisini anlama
10
Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
11
Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
12
Tasarım süreçlerinde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
13
Uygun sunumlar yapmak için el çizimi, maket teknikleri, bilgisayar teknolojileri ve diğer sunum tekniklerinin de kullanıldığı programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
14
Ulusal ve uluslar arası iç mekan ve mobilya tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
15
İç mekan tasarımında, yapı bilgisi, yapı içi konstrüksiyon, yapım teknikleri ve malzeme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma
16
Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konu ile ilgili Mimari / Rölöve vd. Projelerin öğrencilere dağıtılması. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Bina ile ilgili yapılan çalışma ve araştırmaların takdimi. Çalışma konularının tartışılması Ödev: Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
3 Seminer: 1 Öğrencilerin a) Restorasyon proje Örneklerinin sunumu ve b) Önerilen ihtiyaç listeslerinin tartışılması. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
4 Bina Restitüsyon ve Restorasyonu hakkında Workshop yapılması Avan Proje ve Mimari Tarz Çalışmalarının değerlendirilmesi. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Mekan Organizasyonu çalışmalarının değerlendirilmesi. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Teorik Ders: Yurt içi ve dışı başarılı Restorasyon Örnekleri, İç Mimari tasarım çalışmalarının değerlendirilmesi. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
7 Plan, kesit, cephe ve perspektiflerle hazırlanan içmekan tasarımlarının değerlendirilmesi. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
8 Ara Sınav Değerlendirme
9 Konferans: Rölöve restorasyon çalışmalarından örnekler, Proje Çalışmalarının değerlendirilmesi. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
10 Plan, kesit, cephe ve perspektiflerle hazırlanan iç mekan tasarımlarının değerlendirilmesi. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
11 Seminer : Öğrencilerin hazırladıkları restorasyon ve restitüsyon projelerinin power point sunusu olarak takdimi; Davetliler: Uzman Mimarlar, İç Mimarlar, Restoratörler, Anıtlar Yüksek kurulundan uzmanlar, uzman firma temsilcileri Proje Çalışmalarının değerlendirilmesi. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
12 Plan, kesit, cephe ve perspektiflerle hazırlanan iç mekan tasarımlarının değerlendirilmesi. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
13 Presentasyon önerilerinin değerlendirilmesi. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
14 Presentasyon önerilerinin değerlendirilmesi. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
15 Örnek Sunum Paftaları üzerinde görüşme. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar