DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mimarlık Atölye İÇM   731 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin kompleks bir yapıda çeşitli tasarım sorunlarını araştırması ve bunlara çözümler ve uygulama projeleri üretebilmesi.
Dersin İçeriği
Kompleks bir yapıda çeşitli tasarım sorunlarını ele alma, bu sorunlara: fonksiyon, teknik, strüktürel, proportional ve dekoratif açılardan bir sanat uslubu çerçevesinde çağdaş çözümler geliştirme ve uygulamaya yönelik projeler hazırlama becerilerinin kazanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Edindiği bilgi, deneyim ve becerilerini uygulamaya dönüştürebilecek.
2) Bir konu ya da problem üzerinde çözüme yönelik alternatifler üretebilecek.
3) Bir konu üzerinde detaylı çalışma disiplini edinebilecek.
4) Değerlendirme ve yorumlama becerisini kazanabilecek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)