DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Binaların Yeniden Kullanımı İÇM   743 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşlevsel eskimeye uğramış yapıların yeniden kullanımlarına yönelik projeler üretmek.
Dersin İçeriği
Mevcut işlevi ve yapısal bütünlüğü ile günün konfor koşullarına uyum sağlayamayan binaların yeniden kullanımlarına yönelik teorik çalışmaların yapılması; bu bağlamda, yeniden kullanılacak yapıların tanımlanması; a) tarihi ve kültürel miras kapsamındaki binaların yeniden kullanılması, b) son dönem yapılarının yeniden kullanılması olarak iki ana başlıkta sınıflandırılan yeniden kullanılacak yapıların mekansal-fonksiyonel-algısal çözümlemelerinin yapılması; her öğrencinin seçilen örnek bir yapıya yönelik fikir projesi üretmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeniden kullanımın sosyal, kültürel, ekolojik ve ekonomik yararlarının öğrenilmesi.
2) Yeniden kullanılma potansiyeli olan binalar için alternatif işlev önerilerinin geliştirilebilmesi.
3) Değerlendirme / analiz sürecine analitik bakış elde edilmesi.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, iç mimari tasarım alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
2
İç mimari tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, iç mimari tasarım alanından edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme .
3
İç mimari ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, iç mimarlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme.
4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme .
5
İç mimari tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme .
6
İç mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, İç mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak iletişim kurma.
7
Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma
8
Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma
9
İnsan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda insan-mekan ilişkisini anlama
10
Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
11
Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
12
Tasarım süreçlerinde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
13
Uygun sunumlar yapmak için el çizimi, maket teknikleri, bilgisayar teknolojileri ve diğer sunum tekniklerinin de kullanıldığı programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
14
Ulusal ve uluslar arası iç mekan ve mobilya tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
15
İç mekan tasarımında, yapı bilgisi, yapı içi konstrüksiyon, yapım teknikleri ve malzeme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma
16
Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş, dersin içeriğinin açıklanması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
2 Binaların yeniden kullanılma gerekçelerini tartışma. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Yeniden kullanılacak binaları tanımlamak, a. Tarihi ve kültürel miras kapsamına giren binaların yeniden kullanılması, b. Son dönem yapılarının yeniden kullanılması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
4 Tarihi süreçte yeniden kullanılan yapıları inceleme ve yeniden kullanım süreçlerini irdeleme. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Yeniden kullanılan son dönem yapılarını inceleme ve yeniden kullanım süreçlerini irdeleme. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Yeniden kullanımı oluşturan kentsel ve mekansal nedenlerin ortaya koyulması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
7 Yeniden kullanılacak binalar için analiz süreçleri/yöntemler. Makro analizler-Bina bazında mikro (mekansal) analizler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Literatüre geçene yeniden kullanım örnekleri üzerinden mekansal-fonksiyonel-algısal çözümlemeler yapma. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
10 Her öğrencinin seçilen örnek yapıya yönelik yeniden kullanım için fikir projesi geliştirmesi: Bu süreç 4 haftalık bir çalışmayı kapsamaktadır ve her aşamada öğrencilerin çalışmaları değerlendirilerek eksikler belirlenmekte ve çözümleri tartışılmaktadır. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
11 1. Aşama: Teorik bölümün tamamlanması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 2. Aşama: Analizlerin yapılması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 3. Aşama: En uygun yeniden kullanım seçeneklerinin geliştirilmesi. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 4. Aşama: Seçeneklerin teke indirilmesi ve Geliştirilen fikir projesinin mekansal-fonksiyonel-algısal çözümlemelerinin yapılması Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Geliştirilen fikir projelerinin sunumu. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar