DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mekan Kültürü İÇM   748 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Onur ERMAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültür ve mekan arasındaki dinamik etkileşimi kavramak. İlgili kuramsal bilgiye sahip olmak. Konuyla ilgili bilimsel bir çalışmayı yürütmek, konu hakkında eleştirel bakış açısı kazanmak.
Dersin İçeriği
Çevre davranış konu alanı içinde mekanın biçimsel ve işlevsel kurgusunda kültür olgusunun etkisinin sorgulanması. Farklı ölçek ve nitelikteki mekansal düzeylerde kültür-davranış-mekan etkileşiminin incelenmesi, kültür ve mekan ilişkisinin teoriler, modeller ve örnekler üzerinden aktarılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültür kavramını tanımlar.
2) Mekanın biçimsel ve işlevsel kurgusunda kültürün etkisini çözümler.
3) Bir mekanı kültürel açıdan analiz eder.
4) Kültürel karaktere göre mekanın biçimlenişini değerlendirir.
5) Kültür ve mekansal davranış ilişkisini bilir.
6) İlgili bilimsel çalışmaları takip eder ve yorumlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, iç mimari tasarım alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
2
İç mimari tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, iç mimari tasarım alanından edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme .
3
İç mimari ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, iç mimarlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme.
4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme .
5
İç mimari tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme .
6
İç mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, İç mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak iletişim kurma.
7
Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma
8
Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma
9
İnsan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda insan-mekan ilişkisini anlama
10
Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
11
Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
12
Tasarım süreçlerinde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
13
Uygun sunumlar yapmak için el çizimi, maket teknikleri, bilgisayar teknolojileri ve diğer sunum tekniklerinin de kullanıldığı programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
14
Ulusal ve uluslar arası iç mekan ve mobilya tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
15
İç mekan tasarımında, yapı bilgisi, yapı içi konstrüksiyon, yapım teknikleri ve malzeme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma
16
Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders içeriğinin verilmesi
2 Kültür Kavramı ilgili literatür okuması
3 Kültür Olgusunun Yaşantıya Yansıması ilgili literatür okuması
4 Mekan Olgusu ilgili literatür okuması
5 Kültür ve Mekan İlişkisi ilgili literatür okuması
6 Kültürle Biçimlenen Mekan ilgili literatür okuması
7 Kültürle Aktarılan Mekan ilgili literatür okuması
8 Ara Sınav Önceki konuların tekrarı
9 Kültür ve Mekansal Kimlik ilgili literatür okuması
10 Kültür ve Mekansal Davranış ilgili literatür okuması
11 Farklı Mekansal Kurgularda Kültürün İzleri ilgili literatür okuması
12 Geleneksel Konut İç Mekanında Kültür ilgili literatür okuması
13 Çağdaş Konut İç Mekanında Kültür ilgili literatür okuması
14 İç Mimari Mekanda Kültürün Etkisinin Analizi örnek analiz çalışmaları
15 İç Mimari Mekanda Kültürün Etkisinin Analizi örnek analiz çalışmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki konuların tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar