DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekanda Anlamsal Analiz İÇM   747 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Onur ERMAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anlam ve mekan arasındaki ilişkiyi çözümler. Mekansal anlamın nasıl oluştuğunu bilir. Mekanda anlam oluşturan ögeleri tespit eder. Anlamın davranış üzerindeki etkisini sorgular. İlgili bilimsel çalışmaları takip eder ve yorumlar.
Dersin İçeriği
Mekanda öz, biçim anlam ilişkisinin çözümlenmesi, anlamlandırma süreci, mekanda anlam ileten unsurlar. İşaretler ve simgeler, çevre davranış ilişkisinin irdelenmesi ve mekansal anlamın davranış üzerindeki etkisinin sorgulanması. İlgili model ve metodlar yardımıyla anlamsal sürecin irdelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mekan ve anlam ilişkisi üzerine bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür.
2) İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilir.
3) Mekan ve anlam ilişkisi çerçevesinde ilgili kuramsal bilgiye sahip olur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, iç mimari tasarım alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
2
İç mimari tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, iç mimari tasarım alanından edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme .
3
İç mimari ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, iç mimarlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme.
4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme .
5
İç mimari tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme .
6
İç mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, İç mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak iletişim kurma.
7
Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma
8
Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma
9
İnsan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda insan-mekan ilişkisini anlama
10
Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
11
Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
12
Tasarım süreçlerinde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
13
Uygun sunumlar yapmak için el çizimi, maket teknikleri, bilgisayar teknolojileri ve diğer sunum tekniklerinin de kullanıldığı programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
14
Ulusal ve uluslar arası iç mekan ve mobilya tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
15
İç mekan tasarımında, yapı bilgisi, yapı içi konstrüksiyon, yapım teknikleri ve malzeme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma
16
Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders içeriğinin verilmesi yok
2 Anlamlandırma Süreci, Semantik ve Semiyotik Yaklaşım ilgili literatür okuması
3 Anlamlandırma Sürecine İlişkin Kuram ve Modeller ilgili literatür okuması
4 Anlamlandırma Sürecine İlişkin Kuram ve Modeller ilgili literatür okuması
5 Anlamsal Düzeyler ilgili literatür okuması
6 Anlamın Oluşumda Etkin olan Faktörler ilgili literatür okuması
7 Davranış ve Anlam İlişkisi ilgili literatür okuması
8 Ara Sınav Önceki konuların tekrarı
9 Biçim, İşlev ve Anlam İlişkisi ilgili literatür okuması
10 Mekan Kavramı ve Anlam İlişkisi ilgili literatür okuması
11 Mekanda Anlam İleten Unsurlar ilgili literatür okuması
12 İç Mimari Mekanda Anlam Kavramı ilgili literatür okuması
13 İç Mimari Mekanda Anlam İleten Unsurlar ilgili literatür okuması
14 İç Mimari Mekanda Anlamsal Analiz örnek analiz çalışmaları
15 İç Mimari Mekanda Anlamsal Analiz örnek analiz çalışmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki konuların tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar