DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mobilya Tasarımında Yaratıcılık ve Yeni Eğilimler İÇM   740 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mobilya tasarımında yeni eğilimler, tasarımda çevresel faktörler, sosyal ve kültürel değişimlerin mobilya tasarıma etkileri konusunda bilinç kazandırılması
Dersin İçeriği
Mobilya tasarımını etkileyen eğilimler, yeni malzemeler, sosyal ve kültürel değişimler, üretim ve uygulama teknolojindeki gelişmeler, ekoloji ve sürdürülebilirlik konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mobilya tasarımında yaratıcı fikirleri ve yeni eğilimleri kullanma becerisi kazanır
2) Mobilya tasarımını etkileyen işlev, malzeme, renk, doku, strüktür, ergonomi ve estetik gibi faktörleri öğrenir
3) Mobilya tasarımlarında yaratıcılık konularında farkındalık kazanır
4) Mobilya tasarımını konusunda gelişmeleri ve eğilimleri takip etme becerisi kazanır
5) Mobilya tasarımı alanında konuyla ilgili rapor yazabilme deneyimi edinir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, iç mimari tasarım alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
2
İç mimari tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, iç mimari tasarım alanından edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme .
3
İç mimari ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, iç mimarlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme.
4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme .
5
İç mimari tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme .
6
İç mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, İç mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak iletişim kurma.
7
Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma
8
Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma
9
İnsan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda insan-mekan ilişkisini anlama
10
Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
11
Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
12
Tasarım süreçlerinde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
13
Uygun sunumlar yapmak için el çizimi, maket teknikleri, bilgisayar teknolojileri ve diğer sunum tekniklerinin de kullanıldığı programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
14
Ulusal ve uluslar arası iç mekan ve mobilya tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
15
İç mekan tasarımında, yapı bilgisi, yapı içi konstrüksiyon, yapım teknikleri ve malzeme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma
16
Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı ve değerlendirme yönteminin tartışılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Araştırma konularının belirlenmesi ve tartışılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Araştırma materyal ve yöntemlerinin ortaya konması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
4 Araştırma materyal ve yöntemlerinin değerlendirilmesi Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Mobilya tasarımında yaratıcılık ve yeni eğilimlerin araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilmesi Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Mobilya tasarımında yaratıcılık ve yeni eğilimlerin araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilmesi Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
7 Yeni eğilimlerin araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilmesi Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Değerlendirme
9 Mobilya tasarımını etkileyen faktörlerin tartışılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
10 Mobilya tasarımını etkileyen faktörlerin tartışılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
11 Mobilya tasarımında yeni eğilimlerin seçilen örnekler çerçevesinde biçim, strüktür, malzeme ve işlev analizlerinin yapılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
12 Mobilya tasarımında yeni eğilimlerin seçilen örnekler çerçevesinde biçim, strüktür, malzeme ve işlev analizlerinin yapılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
13 Yeni eğilimlerin seçilen örnekler çerçevesinde biçim, strüktür, malzeme ve işlev analizlerinin yapılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
14 Yeni eğilimlerin seçilen örnekler çerçevesinde biçim, strüktür, malzeme ve işlev analizlerinin yapılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
15 Biçim, strüktür, malzeme ve işlev analizlerinin yapılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar