DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarihi Yapı Korumada İç Mekan Tasarımı I İÇM   735 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Başarılı bir iç mekan tasarımı ile tarihi yapıların korunarak yaşatılması konusunda bilinç kazandırmak ve tasarım yaklaşımlarını benimsetmek
Dersin İçeriği
Tarihi yapıların korunarak yaşatılmasında iç mekan tasarımının önemi ve tasarım yaklaşımları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarihi yapıların inşa edildikleri döneme özgü iç mekan tasarım anlayışına dair bilgi kazanır
2) Koruma yaklaşımında iç mekan algısının önemini kavrar
3) Farklı iç mekan yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, iç mimari tasarım alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
2
İç mimari tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, iç mimari tasarım alanından edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme .
3
İç mimari ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, iç mimarlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme.
4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme .
5
İç mimari tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme .
6
İç mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, İç mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak iletişim kurma.
7
Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma
8
Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma
9
İnsan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda insan-mekan ilişkisini anlama
10
Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
11
Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
12
Tasarım süreçlerinde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
13
Uygun sunumlar yapmak için el çizimi, maket teknikleri, bilgisayar teknolojileri ve diğer sunum tekniklerinin de kullanıldığı programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
14
Ulusal ve uluslar arası iç mekan ve mobilya tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
15
İç mekan tasarımında, yapı bilgisi, yapı içi konstrüksiyon, yapım teknikleri ve malzeme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma
16
Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında bilgilendirme Sunum Anlatım
Soru-Cevap
2 16-17. yüzyıllarda iç mekan tasarımı Okuma, ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 18 ve 19. yüzyıllarda iç mekan tasarımı Okuma, ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 20. yüzyılın ilk yarısında iç mekan tasarımı Okuma, ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Korumada iç mekanın önemi Okuma, ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İç mekan algısı ve tarihi yapılar Okuma, ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İç mekan tasarımında dönem özelliklerinin yansıtılması Okuma, ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma, ilgili araştırma Ödev
9 Renk ve tarihi yapı koruma Okuma, ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Doku ve tarihi yapı koruma Okuma, ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Malzeme vetarihi yapı koruma Okuma, ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İç mekanda uyum Okuma, ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İç mekanda zıtlık Okuma, ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İç mekanda bütünlük Okuma, ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Okuma, ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma, ilgili araştırma Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar