DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Düşüncenin Biçimlenişi İÇM   732 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mekanı oluşturan karakteristik öğeleri tanımlamak ve yapım kurguları ile yaratıcı düşünme sistematiklerini ilişkilendirmek; yapı öğelerini bileşenleri ve sistem birimleri ile bütünleştiren, tasarım-uygulama birlikteliğine sahip biçimlendirme yaklaşımlarını etkinleştirmek; özne ve öze dayalı mekan tasarımlarında kültürel kodlar taşıyan öğelerin yapım belleğini canlı tutmak ve modellemelerle yaratıcılığı teşvik eden düşünme deneyimleri geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Çağdaş iç mekan düzenlemelerinde farklı yaklaşımların getirdiği problemleri belirlemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mekan öğelerinin biçimlenişini kavramdan yapıma izleyebilme becerisi
2) Mekan öğelerinin tasarımında çeşitlilik ve üretkenlik sağlayan sistemleri tanımlayabilme ve yönetebilme becerisi,
3) Mekanı asal birim yüzey biçimlerinden örüntü düzenine kurgulayabilme becerisi,
4) Anlam ve kültürel doku sürekliliği sağlayan modellemeler kullanma becerisi
5) Yaşayana ve yaşama değer katan bilinçli yapım etkinliği yaratma becerisi kazandırmaktır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, iç mimari tasarım alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
2
İç mimari tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, iç mimari tasarım alanından edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme .
3
İç mimari ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, iç mimarlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme.
4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme .
5
İç mimari tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme .
6
İç mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, İç mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak iletişim kurma.
7
Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma
8
Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma
9
İnsan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda insan-mekan ilişkisini anlama
10
Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
11
Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
12
Tasarım süreçlerinde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
13
Uygun sunumlar yapmak için el çizimi, maket teknikleri, bilgisayar teknolojileri ve diğer sunum tekniklerinin de kullanıldığı programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
14
Ulusal ve uluslar arası iç mekan ve mobilya tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
15
İç mekan tasarımında, yapı bilgisi, yapı içi konstrüksiyon, yapım teknikleri ve malzeme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma
16
Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapım etkinliğinde bilinçlenme düzeyi irade, biçimlenme ve biçimlendirme kapasiteleri -- Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Mimari düşünmede bilinç ve bellek yitimi, zihin düzenlemesi ve kavrama şekilleri, biçimlendirmenin örnekler ile tartışılarak ilişkilendirilmesi Araştırma Tartışma
Ödev
3 Düşünme sistematiklerinin gelişimi ve çok kanallı mekan okuma alıştırmaları Araştırma Tartışma
Ödev
4 Geleneksel çağdaşa yapımı etkileyen değişim süreci, evrimleşmede malzeme-yapı-yapım ilişkileri, yapı hiyerarşisi, yapısal öğeleri dönüşüm hızı ve uyarlanma kabiliyeti Araştırma Tartışma
Ödev
5 Yaratıcılık sürecinin işletilmesinde kendiliğindenlik, yerleşim ve konut kültürü Araştırma Tartışma
Ödev
6 Mekan öğelerinin, geleneksel uygulamalardan çağdaşa, yapım kurgulamaları ile bağlantılar kurarak evrim haritalarının oluşturulması Araştırma Tartışma
Ödev
7 Mekan öğelerinin yapım kurgulamaları evrim haritalarında kritik eşiklerin tanımlanması ve tetikleyici etkenlerin tartışılması Araştırma Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Sunum Sözlü Sınav
9 Örnek mekan uygulamalarında evrimleşebilen yapısal birimleri tanımlama, bileşen, öğe ve sisteme izlenebilen kurgu akışının oluşturulması. Araştırma Tartışma
Ödev
10 Örnek mekan uygulamalarında evrimleşebilen yapısal birimleri tanımlama, bileşen, öğe ve sisteme izlenebilen kurgu akışının oluşturulması. 2 Araştırma Tartışma
Ödev
11 Mekan öğelerinin yeniden kurgulanan bağlantıları ile yapı hiyerarşisinin düzenlemesi Araştırma Tartışma
Ödev
12 Mekan öğelerinin yeniden kurgulanan bağlantıları ile yapı hiyerarşisinin düzenlemesi ve üretkenliliği sağlayan yeni kritik eşiklerin tanımlanması Araştırma Tartışma
Ödev
13 Mekan öğelerinin yeniden kurgulanan bağlantıları ile yapı hiyerarşisinin düzenlemesi ve üretkenliliği sağlayan yeni kritik eşiklerin tanımlanması Araştırma Tartışma
Ödev
14 Sunulan örnek olaylar üzerinde düşünme yöntemi geliştiren kurgulama araçların tartışılması. 2 Araştırma Tartışma
Ödev
15 Sunulan örnek olaylar üzerinde düşünme yöntemi geliştiren kurgulama araçların tartışılması. 2 Araştırma Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar