DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği İÇM   730 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağdaş iç mekan düzenlemelerinde farklı yaklaşımların getirdiği problemleri belirlemek, işlev ve kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda yeterli konfor şartlarını sağlayacak oluşum problemlerini işlevsel ve estetik boyutlar doğrultusunda saptamaktır
Dersin İçeriği
Çağdaş iç mekan düzenlemelerinde farklı yaklaşımların getirdiği problemleri belirlemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gelişim evreleri ile özgün tasarım kavramının ortaya konulması, .
2) yaratım ve üretim sürecinin karmaşık yapısına tanımlanabilir yöntem araçlarının geliştirilmesi,
3) biçimlendirme etkinliğine ölçütler koyarak değerlendirme
4) tasarım belleğini modelleyen deneyimlemelerin kazandırılması,
5) yaşanılabilir mekan biçimlendiren tasarım düşüncesinin uyandırılması
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, iç mimari tasarım alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
2
İç mimari tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, iç mimari tasarım alanından edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme .
3
İç mimari ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, iç mimarlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme.
4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme .
5
İç mimari tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme .
6
İç mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, İç mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak iletişim kurma.
7
Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma
8
Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma
9
İnsan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda insan-mekan ilişkisini anlama
10
Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
11
Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
12
Tasarım süreçlerinde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
13
Uygun sunumlar yapmak için el çizimi, maket teknikleri, bilgisayar teknolojileri ve diğer sunum tekniklerinin de kullanıldığı programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
14
Ulusal ve uluslar arası iç mekan ve mobilya tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
15
İç mekan tasarımında, yapı bilgisi, yapı içi konstrüksiyon, yapım teknikleri ve malzeme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma
16
Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat ve tasarımda sosyal biliş, zihin düzenlemesi ve kavrama şekilleri, yapılı çevre oluşumunda sosyolojik yaklaşım, kültürel kimlik ve belleğin aktarılması. -- Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Bilimde kuram ve düşünme, karmaşık yapılarda basitlik ilkesi, biçimin matematik dili, örüntü tasarımı. Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Doğal süreçlerde örgütlenme, yaratıcılığın modellenerek düşünme sistematiği geliştirilmesi Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Tasarım ürününde biçimi etkileyen doğrusal ve doğrusal olmayan yapı özellikleri. Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Malzeme algısı ve yapısal deneyimleme Araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Malzeme algısı ve yapısal deneyimleme 2 Araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Tasarım ürün örnekleri üzerinde kurgulama kritik eşiklerin tanımlanması ve tasarım fikirlerini tetikleyici etkenlerin tartışılması Araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Sunum Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
9 Mekan ölçeğinde tasarım stratejileri ve yaşanılabilirlik ölçütleri Araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Mekan ölçeğinde tasarım stratejileri ve yaşanılabilirlik ölçütleri 2 Araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Mekan ölçeğinde tasarım stratejileri ve yaşanılabilirlik ölçütleri 3 Araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Tasarım modellemeleri ile örneklem oluşturma Araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Tasarım modellemeleri ile örneklem oluşturma Araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Raporlarla Sunulan örneklem kümesinde düşünme yöntemi geliştiren kurgulama araçların tartışılması ve değerlendirme. Araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Raporlarla Sunulan örneklem kümesinde düşünme yöntemi geliştiren kurgulama araçların tartışılması ve değerlendirme. Araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar