DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nicel Çözümleme Yöntemleri EMG28   712 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mert DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Paket program yardımıyla modelleme ve çözümleme yapmak, ortaya çıkan çözümlemeleri yorumlayabilmek.
Dersin İçeriği
Yöneylem Araştırması temelleri üzerine işlenen bu ders kapsamında, işletme yöneticileri için gerekli seviyede olacak şekilde, karar analizlerinin yapılabilmesine imkan tanıyan sayısal yöntemler (lineer programlama, veri madenciliği(karar analizi, karar ağacı), risk ve belirsizlik altında karar verme,, kar analizleri,simulasyon, paranın zaman değeri ve yatırım projeleri ile diğer nicel teknikler irdelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
2) İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
3) İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama
4) Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
5) Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşma
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama.
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Yöneticilerin ihtiyaç duyduğu üretim yönetimi ve sayısal yöntemler bilgilerini açıklayabilme ve bu bilgileri yorumlayarak farklı durumlara uygulayabilme
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama
X
5
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
11
İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X
12
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
13
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karar Analizi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
2 Karar Analizi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
3 Karar Ağacı İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
4 Karar Ağacı İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
5 Tahmin Teorisi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
6 Tahmin Teorisi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
7 Ağ Modelleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Simulasyon İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
10 Simulasyon İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
11 Paranın Zaman Değeri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
12 Paranın Zaman Değeri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
13 Paranın Zaman Değeri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
14 Yatırım Projeleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
15 Yatırım Projeleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar