DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları II PDR   764 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, bir terapötik ilişki geliştirmek için uygun danışmanlık hedefleri belirlemek, müdahale yöntemleri tasarlamak, danışan çıktılarını değerlendirmek ve danışan-danışman ilişkisini başarılı bir şekilde sonlandırabilmek için öğrencilerin çağdaş psikolojik danışma kuramlarını anlamalarını ve kullanmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
İki dönemlik olan bu derste çağdaş psikolojik danışma kuramlarını tanıtmak amaçlanmaktadır. Dersin içeriği: Danışmanlıkta yardım ilişkileri, Varoluşçu kuram, Danışan Merkezli Kuram, Geştalt Kuram, Bilişsel-Davranışçı Kuramlar, Akılcı Duygusal Davranışsal Kuram (ADDT), Gerçeklik Terapisi, Transaksiyonel Analiz (TA), Aile Sistemi Kuramları, Feminist Kuram, Doğu Terapileri, Beden Merkezli Danışma, Yapılandırmacı ve Bütünleştirici Yaklaşımlar, Diğer Psikoterapiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojik danışma kuramlarının temel kavramlarını ve ilkelerini bilirler
2) Psikolojik danışma kuramlarının müdahale teknikleri ve prosedürlerini bilirler
3) Psikolojik danışma kuramlarını karşılaştırabilirler
4) Psikolojik danışma kuramlarının üstün yönlerini ve zayıflıklarını bilirler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)