DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aile Terapisine Giriş II PDR   756 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turan AKBAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste aile terapisi yardım becerilerini uygulayabilme amacıyla, uygulamalar doktora düzeyinde vaka sunumları ve süpervizyon eşliğinde yürütülmektedir.
Dersin İçeriği
Aile terapisine yönelik vaka sunumları ve süpervizyon.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aile Danışmanlığında Tanım ve Kavramlarını bilir
2) Aile Sisteminin Özelliklerini bilir
3) Dışsal Sınırları, İçsel Sınırları, Rol Dağılımını belir
4) Aile Yaşam Döngüsünü bilir
5) Bowen Aile Terapisinin Temel Kavramlarını bilir
6) Yapısal aile danışmanlığı kavramlarını bilir
7) YAŞANTISAL / İNSANCIL AİLE DANIŞMANLIĞI kavramlarını bilir
8) SİSTEMİK AİLE DANIŞMANLIĞI kavramlarını bilir
9) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI AİLE DANIŞMANLIĞI kavramlarını bilir
10) ÖYKÜSEL (NARATTIVE) DANIŞMANLIK kavramlarını bilir
11) DEPRESYON, YEME BOZUKLUKLARI, PANİK ATAK BOZUKLUKLARI GİBİ ÖZEL DURUMLARDA AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARInı bilir
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
2 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
3 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
4 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
5 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
6 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
7 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
8 Ara Sınav Kaynak tarama, ders notu oluşturma
9 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
10 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
11 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
12 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
13 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
14 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
15 Aile terapisi seansına ilişkin süpervizyon. Kaynak tarama, ders notu oluşturma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak tarama, ders notu oluşturma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar