DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Niteliksel Araştırma Yöntemleri II PDR   744 2 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Meral ATICI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, nitel araştırma yöntemlerinden gözlem, görüşme ve dokuman inceleme yöntemlerini kullanarak veri toplama ve bu verileri analiz ederek bir araştırma raporu halinde yazma konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Gözlem, görüşme ve dökuman inceleme yöntemleri, nitel verilerin analizi, nitel araştırma raporu yazma, nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gözlem yöntemini nasıl kullanacağını açıklar.
2) Gözlem yöntemini bir araştırmada veri toplamak amacıyla kullanır.
3) Görüşme yöntemini nasıl kullanacağını açıklar.
4) Görüşme yöntemini bir araştırmada veri toplamak amacıyla kullanır.
5) Çeşitli doküman türlerini veri toplamak amacıyla kullanır.
6) Nitel verilerin analizinde kullanılan yöntemleri söyler.
7) İçerik analizi yöntemini kullanarak nitel verileri analizi eder.
8) İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan bulguları bir araştırma raporu şeklinde yazar.
9) Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik yöntemlerini söyler.
10) Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik yöntemlerini uygular.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme Dersle ilgili kaynak ve materyallerin incelenmesi Anlatım
Tartışma
2 Veri toplamak amacıyla gözlem yöntemini kullanma biçimleri Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
3 Gözlem yöntemini kullanarak araştırma yapma sürecinin değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
4 Veri toplamak amacıyla görüşme yöntemini kullanma biçimleri Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Görüşme yöntemini kullanarak araştırma yapma sürecinin değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
6 Nitel araştırmalarda kullanılan çeşitli doküman türleri Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Çeşitli doküman türlerini kullanarak araştırma yapma sürecinin değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav
9 Nitel verilerin analizinde kullanılan yöntemler Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
10 İçerik analizi ve verileri kodlama süreci Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
11 İçerik analizi ve temaları oluşturma süreci Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması
12 İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan bulguları bir araştırma raporu şeklinde hazırlama ve yazma süreci Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
13 İçerik analizinin ve araştırma raporunun incelenmesi ve değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Ders kapsamında yapılan araştırmaların sunumu Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar