DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer EGTS   700 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin alanlarında derinlemesine çalışmak istedikleri bir konuyu belirleyerek yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan bilgi toplaması, bu bilgileri sentezleyerek belirli sonuçlara varması ve konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciden bu çalışmayı rapor haline getirmesi ve sunması da beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Bir seminer konusu belirleme, kaynaklara ulaşma ve kaynakların incelenmesi, veri toplama, verilerin analizi, öneriler üretme, rapor hazırlama, çalışma sunumu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Derinlemesine incelemek istediği konuyu belirler.
2) Seçilen seminer konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynakları inceler.
3) Kaynaklardan elde ettiği bilgileri belirli boyutlar çerçevesinde sentezler.
4) Konunun sentezlenmesi sonucunda varılan sonuçları yorumlar.
5) Seçilen konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretir.
6) Yapılan inceleme, varılan sonuç ve önerileri rapor haline getirir.
7) Rapor haline getirilen seminer konusunu grup önünde sunar.
8) Seminer sunumu sonucunda alınan geri bildirimlerden yararlanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer konusunun belirlenmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
2 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
3 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
4 Bilgilerin analiz edilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
5 Bilgilerin analiz edilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
6 Elde edilen sonuçları değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
7 Elde edilen sonuçları değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav
9 Öneriler geliştirme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Öneriler geliştirme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Seminer raporunu hazırlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Seminer raporunu hazırlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Rapor hazırlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Raporun bir bütün olarak değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Çalışmayı sunma Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar