DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karar Verme Yöntem ve Teknikleri EGT   712 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIRDÖK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı karar verme konusunda temel öğeler ve süreç ile kuramlar hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Karar verme ile ilgili temel kavramlar, alan yazınında makale incelemesi, karar verme süreci, karar verme kuramları, karar vermede kullanılan ölçme araçları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karar verme ile ilgili temel kavramları bilir
2) Karar verme aşamalarını açıklar
3) Karar verme konusundaki güncel kuramları bilir
4) Karar vermede nörobiyolojik etkenleri tanımlar
5) Karar vermede bilişsel süreçleri açıklar
6) Karar vermede yapılan hataları bilir
7) Karar verme sürecinde kullanılan ölçme araçlarını sıralar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karar verme ile ilgili temel kavramlar Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
2 Karar verme ile ilgili temel kavramlar Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
3 Karar verme süreç ve aşamaları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
4 Karar vermede kuramları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
5 karar vermede bilişsel kuramlar Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
6 Karar verme sürecinde nörobiyolojik etmenler Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
7 Karar vermede bilişsel ve duygusal süreçler Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
8 Ara Sınav Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Ödev
9 Karar vermede bilişsel ve duygusal süreçler Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
10 Karar verme stilleri ve stratejileri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
11 Karar verme hataları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
12 Karar verme hataları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
13 Karar verme sürecinde kullanılan ölçme araçları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
14 Karar verme sürecinde kullanılan ölçme araçları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
15 İki önemli karar: iş ve eş seçimi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar