DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Oyun Terapi PDR   790 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatoş BULUT ATEŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin farklı oyun terapisi yaklaşımlarını tanımaları ve uygulama yapabilecek şekilde beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Oyun terapisi dersinde öğrenciler farklı oyun terapisi kuramlarını öğrenir. Bu kuramların temel bakış açılarını ve yöntem, tekniklerini öğrenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuk merkezli oyun terapisi kuramını açıklar
2) Nesne ilişkileri ve bağlanma temelli oyun terapisi kuramını açıklar
3) Bilişsel-davranışçı oyun terapisi kuramını açıklar
4) Çocuk-ebeveyn ilişki terapisi kuramını açıklar
5) Theraplay kuramını açıklar
6) Oyun terapisinde klinik uygulamaları açıklar
7) Öfkeli çocuklarla oyun terapisini bilir
8) Boşanmış aile çocukları ile oyun terapisini bilir
9) Yas yaşayan çocuklarla oyun terapisini bilir
10) İstismara uğrayan çocuklarla oyun terapisini bilir
11) Travma yaşayan çocuklarla oyun terapisini bilir
12) Aile oyun terapisi tekniklerini bilir
13) Dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklarla oyun terapisini bilir
14) Oyun terapisinde etik konusunu bilir
15) Farklı oyun terapisi kuramlarını karşılaştırır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuk merkezli oyun terapisi Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Nesne ilişkileri ve bağlanma temelli oyun terapisi Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Bilişsel-davranışçı oyun terapisi Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Çocuk-ebeveyn ilişki terapisi Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Theraplay: ilişkileri onarmak Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Oyun terapisinde klinik uygulamalar Kaynak tarama
7 Öfkeli çocuklarla oyun terapisi Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Sınav Ödev
9 Boşanmış aile çocukları ile oyun terapisi Kaynak tarama
10 Yas yaşayan çocuklarla oyun terapisi Kaynak tarama
11 İstismara uğrayan çocuklarla oyun terapisi Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Travma yaşayan çocuklarla oyun terapisi Kaynak tarama
13 Aile oyun terapisi teknikleri Kaynak tarama
14 Dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklarla oyun terapisi Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Oyun terapisinde etik Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar