DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları PDR   788 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIRDÖK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin kariyer danışmanlığı kuramları ışığında uygulamaları değerlendirebilmeleri ve kariyer psikolojik danışmanlığı programı geliştirme ve uygulamaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kariyer danışmanlığı alan yazınında uygulamaların incelemesi, kariyer danışmanlığında kullanılan yöntem ve teknikler, ölçme araçlarının uygulanması ve yorumlanması, kariyer danışmanlığında program hazırlama ve uygulama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kariyer danışmanlığı alan yazındaki uygulamaları açıklar
2) kariyer danışmanlığında yöntem ve teknikleri uygular
3) Ölçme araçlarının uygular ve yorumlar
4) Kariyer danışmanlığında program geliştirir ve uygular
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kariyer danışmanlığı alan yazınında uygulamaların incelemesi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Kariyer danışmanlığı alan yazınında uygulamaların incelemesi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Alıştırma ve Uygulama
3 Kariyer danışmanlığı alan yazınında uygulamaların incelemesi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
4 Kariyer danışmanlığı alan yazınında uygulamaların incelemesi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Alıştırma ve Uygulama
5 kariyer danışmanlığında kullanılan yöntem ve teknikler Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
6 kariyer danışmanlığında kullanılan yöntem ve teknikler Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
7 kariyer danışmanlığında kullanılan yöntem ve teknikler Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
8 Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 ölçme araçlarının uygulanması ve yorumlanması Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Alıştırma ve Uygulama
10 ölçme araçlarının uygulanması ve yorumlanması Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
11 kariyer danışmanlığında program hazırlama ve uygulama Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
12 kariyer danışmanlığında program hazırlama ve uygulama Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
13 kariyer danışmanlığında program hazırlama ve uygulama Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Alıştırma ve Uygulama
14 kariyer danışmanlığında program hazırlama ve uygulama Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Alıştırma ve Uygulama
15 kariyer danışmanlığında program hazırlama ve uygulama Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar