DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kanıta Dayalı Psikolojik Danışma PDR   775 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İsmail SANBERK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı psikolojik danışma sürecinin sistematik olarak ne şekilde incelenebileceği ile ilgili öğrencilerde içgörü kazandırmaktır. Terapötik başarı veya başarısızlığa yol açan etmenlerle ilgili öğrencilerde farkındalık oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Terapötik sonuç ve süreci etkileyen parametrelerin belirlenmesi. Psikolojik danışmada kalite yönetimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kanıta dayalı psikolojik danışma çerçevesinde neler araştırıldığını bilme.
2) Psikolojik danışma / psikoterapi araştırmalarının gelişimini bilme.
3) Psikolojik danışmda başarı ve/veya başarısızlığa etki eden faktörleri bilme.
4) Psikolojik danışmada sonuç-çıktı ve süreç araştırmalarının ne şekilde yapılabileceğini bilme.
5) Kuramlar üstü bir bakış geliştirmek (kurama özgü ve kuramlara özgü olmayan etki faktörlerini bilme)
6) Psikolojik danışman, danışan ve danışman-danışan uyuşumunun başarı üzerindeki etkisini bilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojik danışma / psikoterapi araştırmalarının gelişimi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Psikolojik danışmanın başarısını etkileyen faktörler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Bir bilimsel süreç olarak psikolojik danışma İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Psikolojik danışmada sonuç araştımaları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Psikolojik danışmada süreç araştırmaları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Sonuç ve süreç araştırmalarının bütünleştirilmesi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Açıklayıcı ve kuram temelli süreç araştırmaları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Performans Değerlendirmesi
9 Yaşantı ve davranışların değiştirlmesi (kuramlara özgü etki faktörleri) İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Yaşantı ve davranışların değiştirilmesi (kuramlara özgü olmayan veya ortak etki faktörleri) İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Terapötik ilişki - I İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Terapötik ilişki - II İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Psikolojik danışma araştırmalarında yöntemsel farklılıklar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Psikolojik danışmada mikroanalitik süreç değerlendirmesi (davranış gözlemi) - I İlgili kaynakların incelenmesi
15 Psikolojik danışmada mikroanalitik süreç değerlendirmesi (davranış gözlemi) - II İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar