DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farklı Çiftlerde Eş Terapisi I PDR   763 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metehan ÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı gelişim psikolojisi ile ilgili mesleki kavramları ve teorileri ve gelişim alanları, dönem ve görevleri konusunda genel bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; Gelişim ve gelişim ile ilgili kavramlar, gelşim görevleri, bedensel ve dil gelişimi, gelişim kuramları, ve zihinsel gelişim vb

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı kimlikler ve danışmanlık becerilerini uygulayabilme
2) Farklı kimlikler ve danışma sürecinde kullanılan teknik ve yöntemleri öğrenme
3) farklı kimlikler ve danışma sürecinde terapotik becerileri gösterebilme
4) farklı kimlikler ve danışma sürecindeki terapotik koşulları oluşturabilme
5) farklı kimlikler ve vaka analizi yapabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
2 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
3 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
4 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
5 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
6 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
7 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
8 Ara Sınav Ödev
9 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
10 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
11 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
12 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
13 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
14 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
15 Vaka analizi yapma Yapılan danışmayı raporlaştırarak hipotez oluşturmak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar