DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grup Rehberliği PDR   754 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇAM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farklı gelişim düzeyinde olan öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek farklı alanlarda grup rehberliği programı hazırlama ve uygulama becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Derste grup rehberliğinin teorik dayanakları, grup rehberliğinin amaçları, grup rehberliği uygulamalarının yapılabileceği konular ve grup rehberliği süreçleri işlenmektedir. Ayrıca grup rehberliği programı hazırlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarına yönelik öğrencilere kuramsal bilgiler sunularak öğrencilerden böyle örnek programlar hazırlayıp uygulanmaları beklenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grup rehberliği çalışmalarının kuramsal dayanaklarını kavrar.
2) Farklı gelişim düzeyinde olan öğrencilerin rehberlik gereksinimlerini söyler.
3) Öğrencilerin yeterliklerinin grup rehberliği çalışmalarıyla nasıl karşılanacağını kavrar.
4) Bir konuyla ilgili grup rehberliği programının hazırlanma aşamalarını söyler.
5) Bir konuyla ilgili 6-8 oturumluk grup rehberliği programı hazırlar.
6) Grup rehberliği çalışması için öğrencilerin nasıl belirleneceğini bilir.
7) Hazırlanan grup rehberliği programını belirlenen bir grupta uygular.
8) Yaptığı uygulamalara ilişkin geribildirim alarak becerilerini geliştirir.
9) Yaptığı grup rehberliği uygulamasının etkililiğini değerlendirir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği ve yürütülmesinin açıkanması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Grup rehberliğinin kuramsal dayanakları ve grup rehberliği çalışmalarının amaçları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
3 Farklı gelişim düzeyinde olan öğrencilerin rehberlik gereksinimleri ve onlarla yürütülecek grup rehberliği çalışmaları Hazırlanmış olan grup rehberliği programlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Grup rehberliği programı hazırlama süreci Hazırlanmış olan grup rehberliği programlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bir konuyla ilgili grup rehberliği programı hazırlama Hazırlanan grup rehberliği programlarının uygunluğu açısından incelenip değerlendirilmesi Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Bir konuyla ilgili grup rehberliği programı hazırlama (Devam) Hazırlanan grup rehberliği programlarının uygunluğu açısından incelenip değerlendirilmesi Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Bir konuyla ilgili grup rehberliği programı hazırlama (Devam) Hazırlanan grup rehberliği programlarının uygunluğu açısından incelenip değerlendirilmesi Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ödev
9 Hazırlanan grup rehberliği programını uygulama ve geribildirim alma Uygulamaların uygunluğunun değerlendirilmesi ve karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Hazırlanan grup rehberliği programını uygulama ve geribildirim alma Uygulamaların uygunluğunun değerlendirilmesi ve karşılaşılan güçlükleri Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Hazırlanan grup rehberliği programını uygulama ve geribildirim alma Uygulamaların uygunluğunun değerlendirilmesi ve karşılaşılan güçlükleri Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Hazırlanan grup rehberliği programını uygulama ve geribildirim alma Uygulamaların uygunluğunun değerlendirilmesi ve karşılaşılan güçlükleri Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Hazırlanan grup rehberliği programını uygulama ve geribildirim alma Uygulamaların uygunluğunun değerlendirilmesi ve karşılaşılan güçlükleri Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Hazırlanan grup rehberliği programını uygulama ve geribildirim alma Uygulamaların uygunluğunun değerlendirilmesi ve karşılaşılan güçlükleri Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Hazırlanan grup rehberliği programını uygulama ve geribildirim alma Uygulama raporlarının incelenmesi Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar