DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aile Terapisine Giriş I PDR   753 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turan AKBAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Aile terapilerinin tarihsel gelişimini öğrenme, Aile terapisinin kuramsal temellerini anlama, Temel aile terapisi modellerini açıklama, Alandaki son gelişmelerden haberdar olma, Sistem yaklaşımlarını öğrenme, Ailenin psikolojik, sosyolojik yapısını öğrenme, Ailede çağdaş değişimleri araştırma, Bireysel terapi-aile terapisi farkı öğrenme, Uygun terapi tekniklerini öğrenme.
Dersin İçeriği
Aile terapisinin kuramları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aile Danışmanlığında Tanım ve Kavramlarını bilir
2) Aile Sisteminin Özelliklerini bilir
3) Ailelerdeki Dışsal Sınırlar,İçsel Sınırlar,Rol Dağılımını bilir
4) Aile Kuralları, Güç Dağılımı, Ailede İletişimnı bilir
5) Aile Yaşam Döngüsü, Sorumluluklar, Rolleri bilir
6) Aile Danışmanlığının Tarihsel Gelişimini bilir
7) Aile Danışmanlığının Gelişmesindeki Etkenleri bilir
8) Bowen Aile Terapisini bilir
9) Yapısal Aile Danışmanlığını bilir
10) Yaşantısal / İnsancıl Aile Danışmanlığını bilir
11) Sistemik Aile Danışmanlığını bilir
12) Bilişsel Davranışçı Aile Danışmanlığını bilir
13) Öyküsel (Narattive) Danışmanlığı bilir
14) Depresyon, Yeme Bozuklukları, Panik Atak Bozuklukları Gibi Özel Durumlarda Aile Danışmanlığı Uygulamalarını bilir
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aile Danışmanlığında Tanım ve Kavramlar Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
2 Aile Sisteminin Özellikleri Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
3 Dışsal Sınırlar,İçsel Sınırlar,Rol Dağılımı Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
4 Aile Kuralları, Güç Dağılımı, Ailede İletişim Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
5 Aile Yaşam Döngüsü, Sorumluluklar, Roller Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
6 Aile Danışmanlığının Tarihsel Gelişimi Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
7 Aile Danışmanlığının Gelişmesindeki Etkenler Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
8 Ara Sınav Kaynak tarama, ders notu oluşturma Performans Değerlendirmesi
9 Bowen Aile Danışanlığı Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
10 Yapısal Aile Danışmanlığı Kaynak tarama, ders notu oluşturma
11 Yaşantısal / İnsancıl Aile Danışmanlığı Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
12 Sistemik Aile Danışmanlığı Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
13 Bilişsel Davranışçı Aile Danışmanlığı Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
14 Öyküsel (Narattive) Danışmanlık Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
15 Depresyon, Yeme Bozuklukları, Panik Atak Bozuklukları Gibi Özel Durumlarda Aile Danışmanlığı Uygulamaları Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak tarama, ders notu oluşturma Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar