DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Niteliksel Araştırma Yöntemleri I PDR   745 2 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Meral ATICI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki farklar, nitel araştırmanın özellikleri, eğitim bilimlerinde nitel araştırmaların kullanılış amaçları ve biçimleri, gözlem ve görüşmenin hazırlanması, yapılması ve nitel araştırmalarda örneklem seçimi konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki farklar, nitel araştırmanın özellikleri, eğitim bilimlerinde nitel araştırmaların kullanılış amaçları ve biçimleri, gözlem ve görüşmenin hazırlanması, yapılması ve nitel araştırmalarda örneklem seçimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki farkları açıklar.
2) Nitel araştırmanın özelliklerini söyler.
3) Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bir çalışmayı inceler ve değerlendirir.
4) Nitel araştırmada kullanılan örneklem türlerini kavrar.
5) Görüşme türlerini söyler.
6) Görüşme formunu nasıl hazırlayacağını öğrenir.
7) Görüşme formunu kullanarak ön çalışma yapar.
8) Gözlem türlerini söyler.
9) Belirli bir konu alanında gözlem formu hazırlar.
10) Gözlem formunu kullanarak ön çalışma yapar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
2 Nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki farklar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Nitel araştırma yönteminin özellikleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Nitel araştırmada örneklem seçimi ve kullanılan örneklem türleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Görüşme yöntemi ve türleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Görüşme formunun hazırlanması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
7 Görüşme formunun sınıfta sunulması ve geribildirimler çerçevesinde değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Gözlem yöntemi ve gözlem türleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Gözlem formunun hazırlanması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 Gözlem formunun sunulması ve geribildirimler çerçevesinde değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Tartışma
Örnek Olay
12 Gözlem formunu kullanarak ön çalışmalar yapma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Anlatım
Örnek Olay
13 Görüşme formunu kullanarak ön çalışmalar yapma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Anlatım
Örnek Olay
14 Gözlem formunu kullanarak yapılan ön çalışmalarla ilgili değerlendirme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Tartışma
Örnek Olay
15 Görüşme formunu kullanarak yapılan ön çalışmalarla ilgili değerlendirme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konu çin hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar