DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi ve Danışma Yaklaşımları PDR   743 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Meral ATICI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenci istenmeyen davranışlarıyla baş etmede psikolojik danışman ve öğretmenlerin kullanabileceği önleyici ve aktif davranış yönetimi stratejileri konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak, öğretmenlere nasıl yardımcı olunabileceği hakkında planlama ve uygulamalar yapmaktır.
Dersin İçeriği
İstenmeyen davranışlarla baş etme, önleyici davranış yönetimi stratejileri, aktif davranış yönetimi stratejileri, danışmanların öğretmenlere davranış yönetiminde yaptığı yardımlar ve konsültasyonlar, öğretmenler için davranış yönetimi eğitim programı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojik danışmanların öğretmenlerle davranış yönetimi konusunda yapacakları konsültasyon çalışmalarını açıklar.
2) Davranış yönetiminde kullanılabilecek psikolojik danışma yaklaşımlarını kavrar.
3) Öğretmenlerin sınıflarında karşılaştıkları istenmeyen davranışları belirler.
4) Öğretmenlerin karşılaştıkları istenmeyen davranışlarla baş etmelerine yardımcı olacak stratejiler önerir.
5) İstenmeyen davranışlarla başa çıkarken belirli psikolojik danışma yaklaşımlarının önerdiği stratejileri uygular.
6) İstenmeyen davranışlarla başa çıkarken belirli psikolojik danışma yaklaşımlarını nasıl kullanabilecekleri konusunda öğretmenlere rehberlik yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Psikolojik danışmanların davranış yönetimi konusunda öğretmenlerle yapacakları konsültasyon çalışmaları Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
3 Sınıfta istenmeyen davranışlar, bu davranışların türleri ve nedenleri Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Sınıfta istenmeyen davranışlar, bu davranışların türleri ve nedenleri konusunda yapılan gözlem ve görüşmeleri değerlendirme Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 İstenmeyen davranışlarla başa çıkmada önleyici davranış yönetimi stratejileri Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
6 İstenmeyen davranışlarla başa çıkmada aktif davranış yönetimi stratejileri Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
7 Önleyici ve aktif davranış yönetimi stratejileri konusunda öğretmenlerle bireysel konsültasyon Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav
9 Öğrencilerin Davranışsal Problemlerini Analiz Etme Yöntemi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
10 Gerçeklik Terapisi yaklaşımı Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
11 Sosyal disiplin yaklaşımı Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
12 Transaksiyonel Analiz yaklaşımı Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
13 İstenmeyen davranışlarla baş etmede öğretmenlerle grup konsültasyonu Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
14 Psikolojik danışma yaklaşımlarının önerdiği stratejilerin istenmeyen davranışlarla baş etmede uygulanması Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
15 Bu yaklaşımları istenmeyen davranışlarla baş etmede kullanan öğrencilerin yaşantılarının paylaşılması ve değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar