DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilişsel-Davranışçı Danışma Uygulamaları PDR   742 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
bilişsel davranışçı terapi yapabilme
Dersin İçeriği
bilişsel danışma süreç ve teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) bilişsel davranışçı terapi temelleri
2) biliş nedir bilem
3) biliş nasıl oluşur bilme
4) geçmiş yaşantıların oluşumunu bilme
5) otomatik düşünceleri bilme
6) şemaları bilme
7) sokratik diyalog bilme
8) yönlendirilmiş keşif bilme
9) terapötik süreci bilme
10) terapist danışan ilişkisi oluşturmayı bilme
11) ABC formülünü bilme
12) otomatik düşünceleri tespit edebilme
13) şemaları tespit edebilme
14) teknikleri bilme
15) sonlandırma yapma


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 bilişsel davranışçı danışma temelleri anlatım
2 düşünce nedir anlatım
3 düşünce nasıl oluşur anlatım
4 düşüncenin oluşumunda erken yaşantılar anlatım
5 otomatik düşünceler anlatım
6 şemalar anlatım
7 terapötik süreç anlatım
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 terapötik teknikler anlatım
10 otomatik düşünceleri bulma teknikleri anlatım
11 şemaları bulma teknikleri anlatım
12 davranışçı teknikler anlatım
13 bilişsel teknikler anlatım
14 bilişsel davranışçı teknikler anlatım
15 ABC formülü anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar