DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Becerileri Eğitimi Uygulamaları PDR   738 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇAM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, PDR735 kodlu derste öğrenilen bilgi ve edinilen becerilere dayalı olarak farklı gelişim düzeylerine uygulannabilecek bir iletişim becerileri eğitimi programı hazırlayarak bunu bir gruba uygulama bilgi ve becerisini kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Basic concepts of communication and communication models, beginning and development of interpersonal relationships, theoretical approaches and models of interpersonal relationships, effective communication skills, effective listening, emphaty, self-disclosure, non-verbal communication, agressive, passive and assertive behaviors, conflict resolution process and emotional intelligence.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) hazırlanancak kişilerearası iletişim becerielri eğitim programının uygulanacak gruptaki bireylerin gelişimsel özeklliklerini söyler,
2) Kişileraarsı iletişim becerilerini geliştirmek üzere hazırlanancak programın öğelerini sıralar,
3) Programın uygulanacağı grubun özelliklerine göre programın içeriğine hangi becerileri dalil edeceğini ayırt eder,
4) Programın uygulanmasıyal hangi hedef davranışların geliştirileceğini açıklar,
5) Programın amaçlarını hangi eğitsel etkinleiklerle gerçekleştireceğini söyler,
6) Programın uygulanmasında hangi yöntem ve teknikleri kullanacağını açıklar,
7) Uygulamada belirlenen yöntem ve teknikleri uygular,
8) Eğitimin verileceği grubu oluşturma ölçütlerine uygun olarak grup belirler,
9) Belirlenen bir grup için iletişim becerileri eğitimi programı hazırlar,
10) Hazırlanan programı uygular.
11) Yapılan eğitim programı uygulamasıyla ilgili geribildirim alarak uygulama becersini geliştirir,
12) Uygulanan iletişim becerileri eğitimi programını değerlendirerek raporlaştırı.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin yapılandırılması:amacı, öğrencilerden beklenenler ve değerlendirmenin belirlenmesi İlgili kaynakların tanıtılması Anlatım
Tartışma
2 İletişim becerileri eğitiminin içeriğinin belirlenmesi ve hedef davranışların belirlenmesi ilgili kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
3 Programın uygulanancağı grubun gelişim düzeyinin belirlenmesi ve grup oluşturma farklı gelişim düzeyleri ve grup uygulamalarının incelenmesi, bilgi verme, tartışma, Anlatım
Tartışma
4 İletişim becerileri eğitimi programı hazırlama hazırlığın incelenmesi Anlatım
Tartışma
5 İletişim becerileri eğitimi programı hazırlama hazırlığın incelenmesi Anlatım
Tartışma
6 İletişim becerileri eğitimi programı hazırlama hazırlığın incelenmesi Anlatım
Tartışma
7 Hazırlanan programın uygulanması bir hafta önceki paylaşımların gözden geçirilmesi Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav
9 Hazırlanan programın uygulanması bir hafta önceki paylaşımların gözden geçirilmesi Tartışma
Örnek Olay
10 Hazırlanan programın uygulanması bir hafta önceki paylaşımların gözden geçirilmesi
11 Hazırlanan programın uygulanması bir hafta önceki paylaşımların gözden geçirilmesi Tartışma
Örnek Olay
12 Hazırlanan programın uygulanması bir hafta önceki paylaşımların gözden geçirilmesi Tartışma
Örnek Olay
13 Hazırlanan programın uygulanması bir hafta önceki paylaşımların gözden geçirilmesi Tartışma
Örnek Olay
14 Hazırlanan programın uygulanması bir hafta önceki paylaşımların gözden geçirilmesi Tartışma
Örnek Olay
15 Hazırlanan programın uygulanması ve uygulamanın değerlendirilmesi bir hafta önceki paylaşımların gözden geçirilmesi Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar