DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri I PDR   701 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İsmail SANBERK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere, öncelikle yaşama ve olaylara karşı bilimsel bir bakış açısı kazandırarak, öğrencilerin bir problemi bilimsel yöntemi kullanarak nasıl çözmeye çalışacakları konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Bilim, bilimsel yöntem ve araştırma vb. temel kavramlar, Araştırmada problem bulma ve ifade etme, Hipotez yazma, Literatür tarama teknikleri Araştırma modelleri ve veri toplama teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi ve bilim kavramlarının tarihsel süreç içindeki dönüşümlerini kavrar.
2) Bilimsel düşünme yönteminin yaşamı anlama ve sorgulamadaki yeri ve önemini anlar.
3) Bilginin kaynaklarını açıklar.
4) Bilimsel araştırmada etik kurallara uyar.
5) Sosyal bilimlerde bilimsel yöntemin sınırlılıklarını açıklar
6) Araştırma için bir problem belirleyebilme ve onu sınırlandırarak ifade eder.
7) Araştırma için uygun literatür tarama yöntem ve tekniklerini kullanır.
8) Araştırma amaçlarını hipotez ya da soru cümlesi olarak yazar.
9) Araştırmanın önemini kuralına uygun bir şekilde ifade eder.
10) Araştırmada temel alınacak sayıltı ve sınırlılıkları belirler.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ampirik Araştırmanın Terimleri ve İlkeleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Ampirik Araştırmanın Sınırları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 İstatistiksel Hipotez Testi İlgili kaynakların incelenmesi (Ödev 1) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Ampirik Araştırmanın İşlevleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Bir Ampirik Araştırmanın Basamakları İlgili kaynakların incelenmesi (Ödev 2) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Araştırma Konusu Arama. Araştırma Fikrinin Değerlendirilmesi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Çalışmanın Planlanması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Araştırmanın Kuramsal Bölümü İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Araştırmanın Yürütülmesi İlgili kaynakların incelenmesi
11 Verilerin Değerlendirilmesi (Analize Hazırlık) İlgili kaynakların incelenmesi (Ödev 3) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Araştırmanın Raporlaştırılması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
13 Veri Toplamada Nicel Yöntemler (Testler, Ölçekler) İlgili kaynakların incelenmesi (Ödev 4)
14 Veri Toplamada Nicel Yöntemler (Görüşme) İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Veri Toplamada Nicel Yöntemler (Gözlem) İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar