DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer Dersi ANA   715 2 0 0 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle bilgiyi öğrenme ve paylaşma becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Tez danışmanı ve anabilim dalı öğretim elemanlarının ortak görüşü ile belirlenen, alanıyla ilgili bir konuyu hazırlayarak sunumunu yapar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenme gereksinimleri belirler.
2) Konusu ile ilgili kaynaklarını belirleyerek etkin olarak kullanır.
3) Etkili iletişim kurar.
4) Yaşam boyu öğrenme sürecini içselleştirir.
5) Konusuyla ilgili güncel gelişmeleri ve çalışmaları sözlü ve görsel olarak aktarır.
6) Sunduğu konuyla ilgili bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
X
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
X
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
X
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
X
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
X
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
X
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer konusunun belirlenmesi Literatür tarama, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Seminer konusunun belirlenmesi Literatür tarama, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Çalışılan konu üzerine literatür taraması Literatür tarama, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
4 Çalışılan konu üzerine literatür taraması Literatür tarama, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
5 Çalışılan konu üzerine literatür taraması Literatür tarama, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
6 Literatür değerlendirilmesi Makale inceleme, bireysel çalışma
7 Literatür değerlendirilmesi Makale inceleme, bireysel çalışma
8 Ara Sınav Makale inceleme, bireysel çalışma Performans Değerlendirmesi
9 Literatür değerlendirilmesi Makale inceleme, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
10 Seminer raporunun hazırlanması Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Seminer raporunun hazırlanması Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Seminer raporunun hazırlanması Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Seminerin sunum için hazırlanması Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Seminerin sunum için hazırlanması Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Seminerin sunum için hazırlanması Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar