DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yüzeyel Anatomi ANA   500 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Pınar GÖKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan vücudu yapısını, oluşumların lokalizasyonu değerlendirebilmesi için gerekli bilgileri vermek
Dersin İçeriği
İnsan vücudu yapıları Baş ve boyun bölgesi yapıları,üst ekstremite yapıları, gövde yapıları, alt ekstremite yapıları ve bu yapıların yerleşimlerinin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan vücudunu anatomik pozisyonda tanımlar.
2) Baş ve boyun bölgesinde yer alan kasların lokalizasyonunu belirler.
3) Baş ve boyun bölgesinde bulunan damar ve sinir yapılarının yerleşimini tanımlama ve traselerini değerlendirir.
4) Üst ekstremite bölümlerini tanımlar ve kasların lokalizasyonunu değerlendirir.
5) Anatomik enfiye kutusu (fovea radialis) yerleşimini tanımlar.
6) İntravenöz tedavi ve kan alımı için damarların yerleşimini açıklar.
7) Nabız alınması için arterlerin palpasyonunu tanımlar.
8) Karın duvarı bölümlerini tanımlar.
9) Alt ekstremite kemik yapılarını açıklar.
10) Alt ekstremite kaslarının yerleşimini belirler.
11) Alt ekstremite damar ve sinir yapıları açıklar ve traselerini belirler.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
X
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
X
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
X
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
X
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
X
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
X
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
X
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
X
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
X
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
X
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
X
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
X
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
X
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
X
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomik pozisyon kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Baş ve boyun bölgesi kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
3 Baş ve boyun bölgesi kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Baş ve boyun bölgesi kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
5 Üstekstremite kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 üst ekstremite kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
7 üst ekstremite kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav kitap Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Abdomen kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Abdomen kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Abdomen kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
12 Abdomen kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 alt ekstremite kitap
14 alt ekstremite kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
15 alt ekstremite kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kitap Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar