DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Boşaltım Sistemi Anatomisi ANA   550 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan BOYAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Boşaltım sistemi anatomisine teorik ve pratik yaklaşımın ayrıntılı olarak açıklanmasıdır.
Dersin İçeriği
Boşaltım sistemi anatomisi ve komşulukları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karın arka duvarı ve boşaltım sistemini açıklar.
2) Böbrek anatomisini tanımlar.
3) Üreter, karın arka duvarı ve ön komşuluklarının anatomisini tanımlar.
4) Mesane anatomisi ve komşuluklarını tanımlar.
5) Üretra anatomisi ve komşuluklarını tanımlar.
6) Boşaltım sistemi anatomisi ile radyolojik görüntülerini ilişkilendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Anatomik kavramları ve anatomide çalışma alanlarını açıklar.
X
2
İnsan vücudunun normal makroskobik yapısını, oluşumların birbirleriyle olan komşuluklarını, damarlanmasını, innervasyonunu, lenfatik drenajını ve fonksiyonel ilişkilerini tanımlar
X
3
İnsan vücudundaki varyasyon ve anomalileri ayırt eder.
X
4
Yapıların yüzeyel anatomisini tanımlar.
X
5
İnsan sinir sisteminin yapı ve fonksiyonel ilişkilerini açıklar.
6
İnsan vücut yapısı bilgisini anatominin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel bilgisi ile destekler.
X
7
Anatomi alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman, kadavra, modeller ve mikroskopik teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
8
Anatomi bilgisini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapma ve çözüm önerileri getirir.
9
Anatomi alanına ait blimsel araştırma planlama ve araştırmanın raporunu yazar.
10
Kadavranın makroskopik ve mikroskopik diseksiyonunu tekniğine uygun yapar.
11
Canlıda referans noktalarını, yüzeyel konturları, oluşumların, damar ve sinirlerin vücut duvarına projeksiyonlarını çizer.
X
12
Araştırma konusu ile ilgili ölçümleri ve hayvan deneylerini yapar.
13
Anatomi ve ilişkili alanlardaki çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
14
Anatomi ile ilgili bir konuda seminer sunar.
X
15
Anatomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip , öğrenmeyi yönlendirir.
16
Anatomi ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
17
Anatomi bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
18
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
19
Kadavranın elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve kullanım sonrası işlemlerinin yapılmasında etik ve yasal kuralları uygular.
20
Anatomi ile ilgili konularda strateji geliştirip elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karın arka duvarı anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
2 Karın arka duvarı radyolojik görüntüsü ve normal yapının karşılaştırılması Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
3 Pelvis anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
4 Pelvis radyolojik görüntüsü ve normal yapının karşılaştırılması Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
5 Böbrek klinik anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
6 Böbreğin radyolojik görüntüsü ile anatomik yapısının karşılaştırılması Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
7 Üreter klinik anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Kaynak kitaplar ve derslerde kullanılan sunular Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Üreterin radyolojik görüntüsü ve anatomik yapısının karşılaştırılması Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
10 Mesane klinik anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
11 Mesanenin radyolojik görüntüsü ve anatomik yapısının karşılaştırılması Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
12 Üretra klinik anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
13 Üretra radyolojik görüntüsü ve anatomik yapısının karşılaştırılması Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
14 Boşaltım sistemi damarlarının anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
15 Boşaltım sistemi sinirlerinin anatomisi Kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak kitaplar ve derslerde kullanılan sunular Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar