Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9
Biyoelektrik-1
(BFZ542)
5 5 2 3 4 4 4 3 5
Biyofizik Araştırmalarında Kullanılan Deneysel Hayvan Modelleri
(BFZ503)
5 3 - 2 2 3 1 1 3
Biyofiziksel Temel Teknik ve Yöntemleri-2
(BFZ522)
5 5 1 2 3 3 2 2 3
Biyofizikte Temel Teknik ve Yöntemler-1
(BFZ520)
3 5 - 1 1 4 4 - -
Duyu Biyofiziği
(BFZ508)
2 3 1 4 3 4 2 3 3
Ekstrasselüler Potansiyeller-1
(BFZ543)
5 5 3 5 4 4 4 2 3
Hata Hesapları ve Deneysel Verilerin Analizleri I
(BFZ509 )
- - - - - - - - -
Hücre Biyofiziği I
(BFZ540)
5 2 1 3 2 3 5 3 3
Hücre ve Doku Biyofiziği-1
(BFZ500)
5 2 1 2 2 3 5 2 3
Hücre ve Doku Biyofiziği-2
(BFZ502)
5 3 1 1 3 3 2 2 2
Hücrede Floresans Görüntüleme Teknikleri
(BFZ513)
5 5 5 5 5 5 5 5 5
İntrasellüler Potansiyel Ölçme Teknikleri
(BFZ504)
1 2 3 4 2 5 3 3 2
İskelet Kaslarının Biyomekanik ve Biyoelektrik Özellikleri-1
(BFZ547)
5 3 1 3 4 3 5 3 3
Kalp Kasının Mekanik ve Elektriksel Özellikleri
(BFZ506)
- - - - - - - - -
Kas Biyofiziği: Molekülden Hücreye
(BFZ552)
5 3 - 2 2 3 1 1 3
Optik Mikroskopi Fiziği
(BFZ512)
5 5 5 5 5 5 5 5 5
Seminer Dersi
(BFZ715)
5 3 4 3 4 3 3 5 4
Sıçan Düz Kaslarında Mekanik Aktivitelerin Ölçülmesi ve Kayıtlanması
(BFZ553)
5 3 - 2 2 3 1 1 3
Tıpta İleri Düzey Bilgisayar Kullanımı
(BFZ551)
5 - - 2 2 2 5 1 4
Uzmanlık Alan Dersi
(BFZ710)
5 3 1 2 5 5 5 4 5
Yüksek Lisans Tezi
(BFZ730)
5 5 5 5 5 5 5 3 5
İlişkili ders sayısı / 21 19 18 14 19 19 19 19 18 18
İlişki ağırlığı 866534566070674964
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir