DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yüksek Lisans Tezi BFZ   730 3 0 0 25

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İsmail GÜNAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olmak, bilimsel bir çalışmayı planlamak, tek başına yürütebilme becerisini kazandırmak, sonuçları değerlendirmek ve bilimsel bir metin haline getirebilmek
Dersin İçeriği
Biyofizik ile ilgili güncel bilgilere ulaşma yollarının öğrenilmesi, bilimsel çalışma prensibi, hipotez oluşturma, proje önerisi hazırlama, araştırma planlama, laboratuvar ortamında araştırma yapma ve güvenilir data elde etme, bulguların değerlendirilmesi ve bilimsel bir metin haline getirilmesi, tez hazırlama, tez sunumu,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma konusuyla ilgili güncel bilgilere ulaşma yollarını bilir.
2) Güncel bilgiler temelinde tez konusunu kurgular.
3) Laboratuvarda yeni bilgilere ulaşmak için deney yapabilir.
4) Güvenilir bulgular elde eder.
5) Elde ettiği sonuçları değerlendirebilir.
6) Elde ettiği bulguları bilimsel temelde yorumlayabilir.
7) Sonuçlarını bilimsel bir metin haline getirir.
8) Sonuçlarını kendi başına tez olarak yazar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenmek
X
2
Laboratuvarda deneysel düzenek kurabilmek ve çalışabilmek
X
3
Kendi başına bir proje önerisi hazırlayabilmek
X
4
Bir deneysel araştırmayı planlayabilmek
X
5
Araştırma sonucu rapor haline getirebilmek
X
6
Araştırma bulgularını yorumlayabilmek
X
7
Alanı ile ilgili analitik düşünce mekanizmasına sahip olmak Güvenilir bilgiye ulaşabilmek Araştırma projesi oluşturabilme ve yazabilme Etik değerlere bağlı olarak çalışma ve araştırma
X
8
Araştırdığı teorik bilgileri sistematik bir şekilde dinleyici kitlesine aktarabilmek Edindiği bilgileri halka etkili şekilde aktarabilmek
X
9
Mesleği ile ilgili olarak bilimsel düşünce sistematiğine sahip olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma konusuyla ile ilgili güncel bilgileri tarama. Araştırma konusuyla ilgili kitapları okuma ve literatür tarama Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
2 Araştırma konusuyla ile ilgili güncel bilgileri tarama. Araştırma konusuyla ilgili kitapları okuma ve literatür tarama Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
3 Hipotez oluşturma Araştırma konusuyla ilgili kitapları okuma ve literatür tarama Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
4 Tez çalışmasını planlama ve yazma Başarılı tez ve araştırma örneklerini inceleme Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
5 Tez çalışmasını planlama ve yazma Başarılı tez ve araştırma örneklerini inceleme Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
6 Deney yapma Laboratuvar cihazlarını test etme ve kullanma Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
7 Deney yapma Laboratuvar cihazlarını test etme ve kullanma Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav
9 Deney yapma Laboratuvar cihazlarını test etme ve kullanma Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
10 Deney yapma Laboratuvar cihazlarını test etme ve kullanma Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
11 Bulguları değerlendirme İstatistik yöntemlerini inceleme ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
12 Ödev Çalışması Araştırma bulgularının düzenlenmesi Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Sonuçları yorumlama Literatür bilgileri ile karşılaştırma Beyin Fırtınası
14 Tez yazımı Bilimsel metinleri ve başarılı tez örneklerini inceleme
15 Tez sunumu ve savunması Genel bilgileri ve sonuçlarını gözden geçirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar