DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Optik Mikroskopi Fiziği BFZ   512 1 3 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Figen ÇİÇEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikroskopların temel çalışma prensiplerini öğretilmesi ve öğrencinin çalışılacak konuya göre mikroskop seçimi yapabilmesi ve kullanabilmesidir.
Dersin İçeriği
Temel optik kavramlar, mikroskop çeşitleri ve çalışma prensipleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Işık ve temel optik kavramları öğrenilecektir.
2) Mikroskopta görüntü oluşumunun temel ilkelerini öğrenilecektir.
3) Gerçekleştirilecek deneyler için uygun mikroskobun seçim kriterleri öğrenilecektir
4) Laboratuvarda mikroskop kullanımı ve mikroskop görüntü analizi öğrenilecektir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenmek
X
2
Laboratuvarda deneysel düzenek kurabilmek ve çalışabilmek
X
3
Kendi başına bir proje önerisi hazırlayabilmek
X
4
Bir deneysel araştırmayı planlayabilmek
X
5
Araştırma sonucu rapor haline getirebilmek
X
6
Araştırma bulgularını yorumlayabilmek
X
7
Alanı ile ilgili analitik düşünce mekanizmasına sahip olmak Güvenilir bilgiye ulaşabilmek Araştırma projesi oluşturabilme ve yazabilme Etik değerlere bağlı olarak çalışma ve araştırma
X
8
Araştırdığı teorik bilgileri sistematik bir şekilde dinleyici kitlesine aktarabilmek Edindiği bilgileri halka etkili şekilde aktarabilmek
X
9
Mesleği ile ilgili olarak bilimsel düşünce sistematiğine sahip olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Işık kavramı ve elektromanyetik spektrum Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
2 Temel optik kavramlar Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
3 Lensler Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
4 Girişim, kırınım ve çözme gücü Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
5 Polarizasyon Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
6 Basit mikroskopların optik bileşenleri. Mikroskop objektifi ve lenslerinde büyütme ve nümerik açıklık Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
7 Modern mikroskoplar ve çalışma prensipleri Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
8 Ara Sınav Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
9 Mikroskoplarda aydınlatma teknikleri parlak alan, karanlık alan, faz kontrast, çapraz polarize ışık Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
10 Mikroskoplarda aydınlatma teknikleri Mikrospektroskopi (UV ve UV vis) epifloresan mikroskopi Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
11 Mikroskoplarda aydınlatma teknikleri konfokal mikroskopi Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
12 Mikroskoplarda aydınlatma teknikleri konfokal mikroskopi Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
13 Diğer mikroskop çeşitleri (Atomic Force, X Ray mikroskopisi, elektron mikroskopisi çeşitleri) Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
14 Hücre biyolojisinde mikroskoplar ve dijital analiz Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
15 Hücre biyolojisinde mikroskoplar ve dijital analiz Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar