DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hücre ve Doku Biyofiziği-1 BFZ   500 1 2 2 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Aykut PELİT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hücre, doku ve organizmadaki biyoelektrik olayları fizik yasa ve biyofizik yöntemlerle açıklamak
Dersin İçeriği
Zar potansiyeli modelleri, Sabit-Elektrik alanlı Zar modeli, Nernst ve Hodgkin-Huxley-Katz Denklemlerinin elde edilmesi, Hodgkin-Huxley (HH) zar modeli, Zarın elektrik eşdeğer devre modeli, Eşikaltı olaylar, tek lif ve lif demeti aksiyon potansiyelleri, hücre dışı ve yüzeyel potansiyeller. EMG, EKG, EEG

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zarın yapısını ve zar modellerini öğrenir
2) Zar potansiyelinin oluşumunu öğrenir
3) Nernst denge denklemini kullanarak iyon denge potansiyelini hesaplar
4) Hücre zarı kararlı durum potansiyelini GHK denklemiyle hesaplar
5) Biyofizikte öğrendiği temel ilkeleri canlı sisteme uygulama becerisine sahip olur.
6) Kaslifi potansiyeli ve EMG sinyallerini bilir
7) EKG nin fiziksel temelini öğrenir
8) EEG nin fiziksel temellerini öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenmek
X
2
Laboratuvarda deneysel düzenek kurabilmek ve çalışabilmek
X
3
Kendi başına bir proje önerisi hazırlayabilmek
X
4
Bir deneysel araştırmayı planlayabilmek
X
5
Araştırma sonucu rapor haline getirebilmek
X
6
Araştırma bulgularını yorumlayabilmek
X
7
Alanı ile ilgili analitik düşünce mekanizmasına sahip olmak Güvenilir bilgiye ulaşabilmek Araştırma projesi oluşturabilme ve yazabilme Etik değerlere bağlı olarak çalışma ve araştırma
X
8
Araştırdığı teorik bilgileri sistematik bir şekilde dinleyici kitlesine aktarabilmek Edindiği bilgileri halka etkili şekilde aktarabilmek
X
9
Mesleği ile ilgili olarak bilimsel düşünce sistematiğine sahip olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hücre potansiyeli Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Sabit elektrik alanlı zar modeli Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Nernst ve Hodgkin-Huxley-Katz Denklemleri Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Zarın elektrik eşdeğer devre modeli Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Eşik-altı olaylar Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Tek lif ve sinir demeti aksiyon potansiyelleri Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Hücre dışı ve yüzeyel potansiyeller Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav İlgili konular kitap ve literatürden okunur Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
9 yüzeysel ve hacim iletken potansiyelleri Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 ödev2 İlgili konular kitap ve literatürden okunur Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Elektrokardiyografi Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 ödev3 İlgili konular kitap ve literatürden okunur Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Elektrokardiyografi Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 ödev4 İlgili konular kitap ve literatürden okunur Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Elektroensefalografi Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar