DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekstrasselüler Potansiyeller-1 BFZ   543 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İsmail GÜNAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hücreiçi ve hücredışı potansiyeller arasındaki ilişkiler, yüzeyel potansiyellerin yorumlanması ve klinik pratikteki önemi
Dersin İçeriği
Uyarılabilir hücreler, Hücreiçi potansiyeller, tek lif potansiyelleri ve bileşik potansiyeller, yüzeyel potansiyeller, hacimli iletken potansiyelleri, hücreiçi-hücredışı potansiyeller arasındaki ilişkiler, ödev1,2,3,4,5, Sukroz-gap, EKG-MKG, EMG-MMG, EEG-MEG.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrot çeşitlerini ve elektrotların kayıtaki önemini bilir
2) Tek lif potansiyeli ve bileşik potansiyel arsındaki farkı açıklar
3) Hücreiçi ve hücre dışı kayıtlanan potansiyeller arasındaki ilişkiyi bilir ve açıklar
4) EKG yi kayıtlayabilir ve yorumlayabilir
5) EMG kayıt yöntemlerini bilir
6) EEG nin fiziksel temellerini açıklayabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)