DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyofizik Araştırmalarında Kullanılan Deneysel Hayvan Modelleri BFZ   503 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Işıl ÖCAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Deney hayvanlarında (diyabet, tümör, gebelik süreci, diyabetik nöropati gibi) hastalık ve fizyolojik modelleri oluşturabilmek, preparat hazırlamak ve kayıt yapabilmektir.
Dersin İçeriği
Biyofizik araştırmalarında kullanılan deney hayvanları, deneysel hayvan modelleri, deney hayvanları anatomisi ve fizyolojisinin karşılaştırılması, deneysel hastalık ve fizyolojik modeller anlatılır. Kasların yapıları, diseksiyonu, preparat hazırlanması, kasların biyomekanik özellikleri ve kayıtlanması, farmakolojik ajanların kaslara etkisi öğretilir. Deneysel diyabet olgusunun ve tümör oluşturma yöntemleri ve geliştirilmesi, diyabetik süreç boyunca hayvanların beslenmesi ve bakımı, temizliği, kontrolü, deneysel diyabetik nöropatinin oluşturulması ve değerlendirilmesini bilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Deneysel araştırmalarda kullanılan hayvanları ve bu hayvanların anatomik ve fizyolojik yapılarını bilir.
2) Deney hayvanları kullanımında etik kuralları bilir.
3) İnsan fizyolojisi ve anatomik yapısı arasındaki farkları bilir.
4) Deney hayvanından kasların diseksiyonunu ve preparat hazırlamayı bilir.
5) Kas tipleri ve bu kasların biyomekanik ve biyoelektrik özelliklerini ve kayıtlanmasını bilir.
6) Deney hayvanlarında kullanılan anestezik ve farmakolojik ajanları bilir.
7) Deney hayvanlarında diyabet, tümör oluşturulma yöntemleri, fizyolojik süreç olan gebelik oluşturulmasını bilir.
8) Deneysel diyabetik hayvan oluşturulmasını bilir.
9) Deneysel diyabetin şiddetinin belirlenmesini ve kan almasını bilir.
10) Deneysel diyabetik hayvanlarda oluşan nöropatiyi bilir,
11) Oluşan diyabetik nöropatinin değerlendirilmesini bilir.
12) İnsan ve hayvan diyabetik nöropatinin farklarını bilir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenmek
X
2
Laboratuvarda deneysel düzenek kurabilmek ve çalışabilmek
X
3
Kendi başına bir proje önerisi hazırlayabilmek
4
Bir deneysel araştırmayı planlayabilmek
X
5
Araştırma sonucu rapor haline getirebilmek
X
6
Araştırma bulgularını yorumlayabilmek
X
7
Alanı ile ilgili analitik düşünce mekanizmasına sahip olmak Güvenilir bilgiye ulaşabilmek Araştırma projesi oluşturabilme ve yazabilme Etik değerlere bağlı olarak çalışma ve araştırma
X
8
Araştırdığı teorik bilgileri sistematik bir şekilde dinleyici kitlesine aktarabilmek Edindiği bilgileri halka etkili şekilde aktarabilmek
X
9
Mesleği ile ilgili olarak bilimsel düşünce sistematiğine sahip olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deneysel araştırmalarda kullanılan hayvanlar ve özellikleri Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
2 Deney hayvanlarının anatomik ve fizyolojik yapıları ve insanla karşılaştırılması Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
3 Deney hayvanlarını kullanma, etik kuralları, diseksiyon ve preparat hazırlama Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
4 Deney hayvanlarında kas ve sinir yapılarının incelenmesi (çizgili kaslar, düz kaslar, kalp kasları, siyatik sinir vb.) Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
5 Kasların biyomekanik ve biyoelektrik özellikleri ve kayıtlanması (Kas kasılması ve gevşemesi) Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
6 Düz kasların biyomekanik özellikleri ve kayıtlanması Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
7 Düz kasların kasılma ve gevşemesine etki eden farmakolojik ajanlar Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
9 Deney hayvanlarında hastalık ve fizyolojik modellerin oluşturulması (diyabet ve tümör oluşturma, gebelik süreci) Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
10 Kullanılan anestezik ajanlar ve diyabet olgusunun oluşturulması Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
11 Diyabetli hayvanların beslenmesi, bakımı ve kan alma. Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
12 İnsan ve deney hayvanlarında gelişen diyabetin karşılaştırılması ve kontrolü Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
13 Diyabette gelişen hastalıklar ve nöropati Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
14 Nöropatinin oluşturduğu defektler ve bu defektlerin belirlenmesi Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
15 Diyabetik nöropatide mekanik ve termal reflekslerin ölçümü Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev sunumları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar