DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hata Hesapları ve Deneysel Verilerin Analizleri I BFZ   509 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İsmail GÜNAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ölçme aletlerinin özellikleri, kalibrasyonları, Sonuçların anlamlı rakamlarla yazılabilmesi, verilerin grafikle gösterilmesi, temel istatistik, sonuçların rapor haline getirilmesi.
Dersin İçeriği
Ölçüm sistemlerinin özelliklerini öğrenmek, kalibrasyonlarını yapmak, verilerin istatistik ve grafik yöntemlerle doğru analizini yapabilmek ve sonuçları yorumlayabilmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme sistemlerinin özelliklerini listeler
2) Ölçme sistemlerinin kalibrasyonunu yapar
3) Deney sonuçlarını doğru ve anlamlı rakamlarla yazar
4) Bilimsel Grafik Programını bilir ve Deneysel verilerin grafiğini çizer.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenmek
2
Laboratuvarda deneysel düzenek kurabilmek ve çalışabilmek
3
Kendi başına bir proje önerisi hazırlayabilmek
4
Bir deneysel araştırmayı planlayabilmek
5
Araştırma sonucu rapor haline getirebilmek
6
Araştırma bulgularını yorumlayabilmek
7
Alanı ile ilgili analitik düşünce mekanizmasına sahip olmak Güvenilir bilgiye ulaşabilmek Araştırma projesi oluşturabilme ve yazabilme Etik değerlere bağlı olarak çalışma ve araştırma
8
Araştırdığı teorik bilgileri sistematik bir şekilde dinleyici kitlesine aktarabilmek Edindiği bilgileri halka etkili şekilde aktarabilmek
9
Mesleği ile ilgili olarak bilimsel düşünce sistematiğine sahip olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçme aletleri Dersten önce ilgili bölümü okur
2 Ölçüm sistemlerinin özellikleri Dersten önce ilgili bölümü okur
3 Ölçme sistemlerinin kalibrasyonları Dersten önce ilgili bölümü okur
4 Sonuçların doğru ve anlamlı rakamlarla yazılabilmesi Dersten önce ilgili bölümü okur
5 Hata hesapları Dersten önce ilgili bölümü okur
6 Verilerin grafikle gösterilmesi Dersten önce ilgili bölümü okur
7 Eğri tutturumu (curve fitting) Dersten önce ilgili bölümü okur
8 Ara Sınav
9 temel istatistik Dersten önce ilgili bölümü okur
10 ödev1 Dersten önce ilgili bölümü okur
11 ortalamaların karşılaştırılması ve student t-testi, Dersten önce ilgili bölümü okur
12 ödev2 Dersten önce ilgili bölümü okur
13 ortalamaların karşılaştırılması ve student t-testi, Dersten önce ilgili bölümü okur
14 ödev3 Dersten önce ilgili bölümü okur
15 ödev4 Dersten önce ilgili bölümü okur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar