DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Bilimlerde Genel Farmakoloji ABL   544 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf KARATAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli bilimlere yönelik insan vücudunda ilaç etkisinin temel özellikleri, biyolojik membranlardan geçişi, vücutta dağılımı, metaboliması, atılımı, doz-konsatrasyon-etki ilişkisi, ilaçların etki mekanizmaları ilaç-reseptör ilişkisi, ilaçların arasında etkileşmeler,etkisini değiştiren faktörler, farmakogenetik ve akut ilaç zehirlenmelerini tedavisinde genel ilkelerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Adli bilimlere yönelik insan vücudunda ilaç etkisinin temel özellikleri, biyolojik membranlardan geçişi, vücutta dağılımı, metaboliması, atılımı, doz-konsatrasyon-etki ilişkisi, ilaçların etki mekanizmaları ilaç-reseptör ilişkisi, ilaçların arasında etkileşmeler,etkisini değiştiren faktörler, farmakogenetik ve akut ilaç zehirlenmelerini tedavisinde genel ilkeleri içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farmakoloji ve ilaç etkisinin temel özelliklerini tanımlar
2) İlaçların biyolojik dokulardan geçiş mekanizmalarını bilir.
3) İlaçların dokulara nasıl dağıldığını açıklayabilir.
4) İlaçların nasıl metabolize edildiği ve bu sıradaki reaksiyonların önemini açıklar.
5) İlaçların vücuttan atılım mekanizmalarını bilir.
6) İlaçların Etki Mekanizması, hücrelerdeki fonksiyonel moleküller düzeyinde ilaç etkisini öğretir.
7) İnsanlarda enteral ve parenteral olarak ilaçların uygulanma şekillerinin nasıl yapıldığını açıklar
8) İlaçların insan vücudundaki zararlı etkilerini tanımlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Farmakolojiye giriş sunum, beyin fırtınası, soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 İlaç etkisinin temel özellikleri sunum, beyin fırtınası, soru cevap
3 İlaçların biyolojik membranlardan geçişi ve absorbsiyon olayı sunum, beyin fırtınası, soru cevap
4 İlaçların uygulama yolları sunum, beyin fırtınası, soru cevap
5 İlaçların dağılımı sunum, beyin fırtınası, soru cevap
6 İlaçların metabolizması sunum, beyin fırtınası, soru cevap
7 İlaçların itrahı ve eliminasyon kinetiği sunum, beyin fırtınası, soru cevap
8 Ara Sınav yazılı sınav, ödev, performans değerlendirmesi
9 Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi sunum, beyin fırtınası, soru cevap
10 İlaçların etki mekanizmaları sunum, beyin fırtınası, soru cevap
11 Reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkisi sunum, beyin fırtınası, soru cevap
12 İlaçlar arasındaki farmakokinetik etkileşmeler sunum, beyin fırtınası, soru cevap
13 İlaçlar arasındaki farmakodinamik etkileşmeler sunum, beyin fırtınası, soru cevap
14 İlaçların etkisini değiştiren faktörler sunum, beyin fırtınası, soru cevap
15 İlaç toksisitesinin deneysel olarak ölçümü ve terapötik indeks sunum, beyin fırtınası, soru cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav, ödev, performans değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar