DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Farmakolojiye giriş sunum, beyin fırtınası, soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 İlaç etkisinin temel özellikleri sunum, beyin fırtınası, soru cevap
3 İlaçların biyolojik membranlardan geçişi ve absorbsiyon olayı sunum, beyin fırtınası, soru cevap
4 İlaçların uygulama yolları sunum, beyin fırtınası, soru cevap
5 İlaçların dağılımı sunum, beyin fırtınası, soru cevap
6 İlaçların metabolizması sunum, beyin fırtınası, soru cevap
7 İlaçların itrahı ve eliminasyon kinetiği sunum, beyin fırtınası, soru cevap
8 Ara Sınav yazılı sınav, ödev, performans değerlendirmesi
9 Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi sunum, beyin fırtınası, soru cevap
10 İlaçların etki mekanizmaları sunum, beyin fırtınası, soru cevap
11 Reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkisi sunum, beyin fırtınası, soru cevap
12 İlaçlar arasındaki farmakokinetik etkileşmeler sunum, beyin fırtınası, soru cevap
13 İlaçlar arasındaki farmakodinamik etkileşmeler sunum, beyin fırtınası, soru cevap
14 İlaçların etkisini değiştiren faktörler sunum, beyin fırtınası, soru cevap
15 İlaç toksisitesinin deneysel olarak ölçümü ve terapötik indeks sunum, beyin fırtınası, soru cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav, ödev, performans değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar