DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer ABL   715 1 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belirli bir konuda literatür taraması yapma, toplanan verileri analiz edip, yorumlama konusunda öğrencileri yönlendirmektir.
Dersin İçeriği
Tez danışmanı ve anabilim dalı öğretim elemanlarının ortak görüşü ile belirlenen, alanıyla ilgili bir konuyu hazırlayarak sunumunu yapar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kendi araştırma konusu ile ilişkili bilgi birikimi kazanır.
2) Teorik ve metodolojik yaklaşımları ve terminolojiyi öğrenir.
3) Araştırma ve yazma becerilerin geliştirir
4) Araştırma etiği ilkelerini öğrenir.
5) Sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer konusunun belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Lliteratür tarama Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Lliteratür tarama Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Lliteratür tarama Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Konuyla ilgili güncel makalelerin okunması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Konuyla ilgili güncel makalelerin okunması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Konuyla ilgili güncel makalelerin okunması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
9 Konuyla ilgili güncel makalelerin okunması Powerpoint sunu hazırlama
10 Klasik ve güncel bilgilerin derlemesinin yapılması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Tartışma
11 Klasik ve güncel bilgilerin derlemesinin yapılması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Klasik ve güncel bilgilerin derlemesinin yapılması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
13 Seminer sunumu Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Öneri ve eleştiriler doğrultusunda seminerin yazılması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
15 Öneri ve eleştiriler doğrultusunda seminerin yazılması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar