DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları ABL   572 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Peyman ERTUĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toksikoloji ve toksik etki hakkında temel bilgilerin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Toksikolojiye giriş, toksikolojinin temel kavramları, zehirlenmeler, güvenli ilaç kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toksikolojinin temel kavramları.
2) İlaçların teratojen etkisi.
3) Zehirlenme tedavileri.
4) İlaç alerjisi.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toksikolojiye giriş ve temel kavramların tanımları. Okuma Soru-Cevap
Ödev
2 Toksikolojinin Temel Prensipleri, Toksik etki, Toksisite testleri. Okuma Soru-Cevap
Ödev
3 Ana toksik etki mekanizmaları. Okuma Soru-Cevap
Ödev
4 Toksisiteyi etkileyen faktörler. Okuma Soru-Cevap
Ödev
5 Toksik etkinin sınıflandırılması. Okuma Soru-Cevap
Ödev
6 Genotoksik etki. Okuma Soru-Cevap
Ödev
7 Teratojenite. Okuma Soru-Cevap
Ödev
8 Ara Sınav Okuma, araştırma, tekrar etme Soru-Cevap
Sözlü Sınav
9 İlaç alerjisi. Okuma Soru-Cevap
Ödev
10 Akut zehirlenme tedavisin temel ilkeleri. Okuma Soru-Cevap
Ödev
11 İlaç toksisitesi. Okuma Soru-Cevap
Ödev
12 İlaç-ilaç, ilaç-hastalık, ilaç-besin, ilaç-alkol ve ilaç bitkisel ürün etkileşmelerinin toksikolojik sonuçları. Okuma Soru-Cevap
Ödev
13 Riskli/Fizyolojik dönemlerde güvenli ilaç kullanımı. Okuma Soru-Cevap
Ödev
14 Bitkisel ve Hayvansal Toksinler- Etkileri I. Okuma Soru-Cevap
Ödev
15 Bitkisel ve Hayvansal Toksinler- Etkileri II. Okuma Soru-Cevap
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma, araştırma, tekrar etme Soru-Cevap
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar