DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ABL   568 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma ve yayında dikkat edilmesi gereken hususlar, materyal metot kullanımı, yasa-yönetmelik, literatür taramaları, etik kurallar, bilimsel araştırma, eser ve makale yazım kuralları,literatür tarama, metin içinde ve kaynaklar bölümünde literatür gösterimi,bir makale veya projede intihal taramasını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Bilimsel bir çalışmanın hazırlanmasında, giriş, materyal ve metot, literatür taraması,araştırma bulguları, tartışma, sonuç, kaynaklar bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak, yasa ve yönetmeliklere ve etik kuralları hakkında bilgilenmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur
2) Bilimsel bir projenin nasıl yazıldığı hakkında bilgi sahibi olur
3) Literatür tarayabilir ve kaynak göstermeyi bilir
4) Atıf yapmayı öğrenir
5) Bilimsel makale hazırlar
6) Bilimsel etik kurallarını öğrenir
7) Yasa ve yönetmelikleri öğrenir
8) Proje sunusu yapar
9) Proje sonuç raporu hazırlar
10) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemleri öğrenir
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel proje hakkında genel bilgiler, dikkat edilmesi gereken hususlar, bilim insanında olması gereken özellikler hakkında bilgilendirme Literatür taraması
2 Bilimsel proje yazmak, giriş, materyal, metot bölümleri hakkında bilgi verilmesi Literatür taraması
3 Bilimsel proje yazmak, araştırma bulguları, tartışma, sonuç bölümleri hakkında bilgi verilmesi Literatür taraması
4 Bilimsel proje yazmak, teşekkür, literatür bölümleri hakkında bilgi verilmesi - örnek proje Literatür taraması
5 Literatür taraması nasıl yapılır Literatür taraması
6 Örnek proje üzerinde tartışma Literatür taraması
7 Sonuçlanmış bir projenin makaleye dönüştürülmesi Literatür taraması
8 Ara Sınav
9 Tamamlanmış bir makalede plagiarism kontrolü yapmak - örnek makale üzerinde çalışma Literatür taraması
10 Bilimsel yayın etiği nedir, etik kuralları nelerdir Literatür taraması
11 Bilimsel projelerde ve makalelerde etik dışı davranışlar önleme yolları Literatür taraması
12 Bilimsel yayın etiği hakkında yasa ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme Literatür taraması
13 YL/Doktora tezi yazma kuralları Literatür taraması
14 YL/Doktora tezi yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar Literatür taraması
15 Sonuçlanmış lisansüstü tezleri, projeler ve makalelerin bilimsel toplantılarda sunum şekli Literatür taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar