DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I ABL   560 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar SERTDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma ile ilgili temel kavramların ve veri toplama tekniklerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Bilimsel yöntem, veri, araştırmalarda yapılan hatalar, araştırmanın planlanması, anket hazırlama, araştırma türleri, örnekleme, örnekleme yöntemleri, nedensel ilişki, ölçekler .

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.
2) Is able to use statistical software in forensic sciences
3) Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
4) Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
6) Sağlık ve Fen Bilimlerinin adli bilimler alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Adli bilimler ve Araştırmaya Giriş YOK Anlatım
Soru-Cevap
2 Bilimsel yöntem Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Veri kaynakları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Ölçüm işlemleri ve ölçekler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Araştırmalarda yapılan hatalar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Araştırmanın planlanması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Araştırma türleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav odev Ödev
9 Anket hazırlama Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Anket hazırlama Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Örnekleme ve yöntemleri Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Örnekleme ve yöntemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Ölçekler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Ölçekler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Soru hazırlama Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ödev Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar