DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pestisit Ambalajlarındaki Piktogramlar ABL   555 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
pestisitleri tanımak, nerelerde kullanıldığı hakkında bilgilendirme, pestisit ambalajlarındaki piktogramların ne anlama geldiğini öğrenmek, her bir piktogramın anlamını öğrenmek ve yorum yapabilmek, insan sağlığı üzerinde pestisit maruziyet yolları hakkında bilgilendirme ve olumsuz etkilerini öğrenmek, kişisel koruyucu ekipmanlar hakkındaki piktogramları öğrenmek, FAO ve WHO ya göre pestisit ambalaj etiketlerini okuyup yorumlayabilme konularında yeterlilik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Pestisitlerin genel tanımı, çeşitleri, etkisi ve kullanım yerleri hakkında bilgilendirme, pestisit ambalajlarındaki piktogramları, kişisel koruyucu ekipmanları ile ilgili piktogramları ve ilaçlama öncesi, sırası ve sonrası piktogramları okuyabilmek ve yorumlayabilmek, tüm bu konulara bağlı olarak pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki maruziyet yollarını azaltabilmek için önerilerinde bulunabilmek, FAO ve WHO ya göre pestisit ambalaj etiketlerini okuyup yorumlayabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pestisitleri tanır
2) Pestisit ambalajlarındaki tanımlamaları öğrenir
3) Ambalajdaki sembolleri okuyabilir ve anlar
4) İlaçlama öncesi, sırası ve sonrası piktogramları anlayarak gerekli önlemleri alır
5) Pestisitlerin insan sağlığı üzerine maruziyet yolları ve olumsuz etkisini öğrenir
6) Kişisel Koruyucu Ekipmanlar hakkında piktogramları okur ve anlar
7) FAO'ya göre pestisit ambalajındaki etiket düzenini öğrenir
8) WHO'ya göre pestisit ambalajındaki etiket bilgisinde tehlike sınıfını anlar ve öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pestisitlerin tanımı, çeşitleri, etkisi ve nerelerde kullanıldığı hakkında bilgilendirme Literatür taraması
2 Pestisitlerin tanımı, çeşitleri, etkisi ve nerelerde kullanıldığı hakkında bilgilendirme Literatür taraması
3 Pestisit uygulamaları hakkında bilgilendirme, çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri Literatür taraması
4 Pestisit uygulamaları hakkında bilgilendirme, çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri ve pestisit ambalajlarındaki sembolleri okuyabilmek ve anlamak Literatür taraması
5 Pestisit ambalajlarındaki piktogramların anlamı ve yorum yapabilme, farklı pestisitlerin ambalajlarındaki piktogramların karşılaştırılması Literatür taraması
6 Pestisit ambalajlarındaki piktogramların anlamı ve yorum yapabilme, farklı pestisitlerin ambalajlarındaki piktogramların karşılaştırılması Literatür taraması
7 İlaçlama öncesi, sırası ve sonrası piktogramları anlayarak gerekli önlemleri almak Literatür taraması
8 Ara Sınav
9 İlaçlama öncesi, sırası ve sonrası piktogramları anlayarak gerekli önlemleri almak Literatür taraması
10 İlaçlama öncesi alınması gereken önlemler ve ilgili piktogramları anlayabilme ve yorum yapabilme Literatür taraması
11 İlaçlama sırasında alınması gereken önlemler ve ilgili piktogramları anlayabilme ve yorum yapabilme, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (KKE) hakkında bilgilendirme ve KKE ile ilgili piktogramları okumak ve anlamak Literatür taraması
12 İlaçlama sonrası alınması gereken önlemler ve ilgili piktogramları anlayabilme ve yorum yapabilme Literatür taraması
13 FAO ya göre pestisit ambalaj etiketlerini okuyup yorumlayabilmek Literatür taraması
14 WHO ya göre pestisit ambalaj etiketlerini okuyup yorumlayabilmek Literatür taraması
15 FAO ve WHO ya göre pestisit ambalaj etiketlerini okuyup yorumlayabilmek, karşılaştırma yapabilmek Literatür taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar