DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pestisit,Çevre ve İnsan İlişkileri ABL   554 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
pestisitleri tanımak, nerelerde kullanıldığı hakkında bilgilendirme, pestisit ambalajlarındaki piktogramların ne anlama geldiğini öğrenmek, her bir piktogramın anlamını öğrenmek ve yorum yapabilmek, insan sağlığı üzerinde pestisit maruziyet yolları hakkında bilgilendirme ve olumsuz etkilerini öğrenmek, kişisel koruyucu ekipmanlar hakkındaki piktogramları öğrenmek, FAO ve WHO ya göre pestisit ambalaj etiketlerini okuyup yorumlayabilme konularında yeterlilik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Pestisitlerin genel tanımı, çeşitleri, etkisi ve kullanım yerleri hakkında bilgilendirme, pestisit ambalajlarındaki piktogramları, kişisel koruyucu ekipmanları ile ilgili piktogramları ve ilaçlama öncesi, sırası ve sonrası piktogramları okuyabilmek ve yorumlayabilmek, tüm bu konulara bağlı olarak pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki maruziyet yollarını azaltabilmek için önerilerinde bulunabilmek, FAO ve WHO ya göre pestisit ambalaj etiketlerini okuyup yorumlayabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pestisitleri tanır
2) Pestisitlerin çevre üzerindeki etkisini öğrenir
3) Pestisitlerin insan üzerindeki etkisini öğrenir
4) Pestisitlerin ekotoksikoloji özelliklerini öğrenir
5) Pestisitleri kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları bilir
6) Pestisitlerin standartlara göre sınıflandırır
7) Pestisitlerin insan ve çevre üzerindeki zararlarının minimum düzeye indirmeyi bilir
8) Pestisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki risk ve güvenlik kodlarını öğrenir ve anlar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pestisitlerin tanımı ve standartlara göre sınıflandırılması Literatür taraması
2 Pestisitlerin ekotoksikoloji özellikleri Literatür taraması
3 Pestisitlerin ekotoksikoloji özellikleri Literatür taraması
4 Pestisitlerin çevre üzerindeki etkisi Literatür taraması
5 Pestisitlerin çevre üzerindeki etkisi Literatür taraması
6 Pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki etkisi ve etkilenme yolları Literatür taraması
7 Pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki etkisi ve etkilenme yolları Literatür taraması
8 Ara Sınav
9 Pestisit uygulama yöntemleri ve pestisitler kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar Literatür taraması
10 Pestisit uygulama yöntemleri ve pestisitler kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar Literatür taraması
11 Pestisitlerin insan ve çevre üzerindeki olumsuz özelliklerini en aza indirmeyi öğrenmek Literatür taraması
12 Pestisitlerin insan ve çevre üzerindeki olumsuz özelliklerini en aza indirmeyi öğrenmek Literatür taraması
13 Pestisitlerin çevre ve insan üzerindeki risk ve güvenlik kodları hakkında bilgi Literatür taraması
14 Pestisitlerin çevre ve insan üzerindeki risk ve güvenlik kodları hakkında bilgi Literatür taraması
15 Pestisitlerin çevre ve insan üzerindeki risk ve güvenlik kodları hakkında bilgi ve yorum yapabilmek Literatür taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar