DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Entomolojinin Adli Tıpta Kullanımı ABL   553 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Naime Zülal ELEKCİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli araştırmalarda kullanılan arthropodları, bunların biyolojileri, davranışları ve ekolojilerini, ölüm zamanı tahmininde entomolojik verilerin önemini, Olay yeri uzmanlarının kullanımı için entomolojik delillerin toplanması ve transferininin nasıl olacağını anlatmak.
Dersin İçeriği
1-Adli araştırmalarda kullanılan arthropodlar 2- Böceklerin biyolojileri, fizyolojileri, davranışları ve ekolojileri, 3-Ölüm zamanı tahmininde entomolojik verilerin önemi, 4- Olay yerinde entomolojik delillerin toplanması ile ilgili son gelişmeler ve makalelerin tartışılması ve uygulamaları anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli araştırmalarda kullanılan arthropodları tanır.
2) Böceklerin biyolojileri, fizyolojileri, davranışları ve ekolojilerini öğrenir
3) Türkiye'de yayılış gösteren adli açıdan önemli sinek ve böcek grupları, bunların tür özelliklerini habitatlarını, ekolojilerini, davranışlarını, adli önemlerini bilir
4) Ölüm zamanı tahmininde entomolojik verilerin önemini öğrenir, entomolojik verilerin toplanması ve transferini bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Adli Araştırmalarda Kullanılan Arthropodlar İlgili ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Entomolojiye Giriş İlgili ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Böcek Biyolojisi İlgili ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Böcek Ekolojisi İlgili ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Böcek fizyolojisi İlgili ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
6 Böceklerin Adli Önemi İlgili ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Böceklerin Adli Önemi İlgili ders notlarının ve makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders sunusu ve verilen kaynaklardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Böceklerin Cesede İntikalini Etkileyen Faktörler İlgili ders notlarının ve makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Böcek Gelişimi ve Adli Entomoloji İlgili ders notlarının ve makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Uzman Tanık Olarak Adli Entomolog İlgili ders notlarının ve makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Adli Entomolojide Önemli Sinek ve Böcek Türleri ile Özellikleri İlgili ders notlarının ve makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
13 Olay Yerinden Entomolojik Verilerin Toplanması İlgili ders notlarının ve makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Böceklerin İnsan Vücudundaki Posmortem Değişiklerle İlişkisi İlgili ders notlarının ve makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Ölüm Sonrası Zaman Tespiti İlgili ders notlarının ve makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders sunusu ve verilen kaynaklardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar