DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genetik ve Etik ABL   552 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Atıl BİŞGİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Etik ilkeler hakkında bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği
Genetikte etik ilkeler ve rutin uygulamalar hakkında bilgi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genetiğin Adli Bilimler alanındaki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma
2) Etik ilkelerin rutin uygulamalar ve araştırmalardaki önemini kavrama
3) Adli Bilimler açısından hukuk ve etik ikilisinin birlikte uygulamasını öğrenme
4) Genetik bilgilerin veri güvenliği konusunda bilgi sahibi olma
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Anlatım
2 Adli Bilimlerde Moleküler Tanı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Anlatım
3 Genetik Testler - 1 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Anlatım
4 Genetik Testler - 2 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Anlatım
5 Genetik Tanıda Etik İlkeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Anlatım
6 Moleküler Çalışma ve Araştırmalarda Etik İlkeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Anlatım
7 Proje Sunumu Anlatım, Tartışma Anlatım
8 Ara Sınav Ön hazırlık gerekmemektedir Yazılı Sınav
9 Genetikte Güncel Gelişmeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Medikolegal Uygulamalar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Anlatım
11 Ödev Analizi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Anlatım
12 Adli Bilimler Alanında Karşılaşılan Etik Sorunlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Anlatım
13 Güncel Makale Sunumu Anlatım Anlatım
14 Genetik Veri Depolama ve İşleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Anlatım
15 Veri Güvenliği Kanunu Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık gerekmemektedir Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar