DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Mikrobiyoloji ABL   541 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Filiz KİBAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli Mikrobiyoloji alanında teorik bilgiye sahip ve uygulama yapabilen eleman yetiştirmek, bu alanda temel bilgileri kazandırmak, araştırmalar yapmak ve projeler üretmektir.
Dersin İçeriği
Adli Bilimlerle ilişkili mikrobiyolojik uygulamalar ve mikroorganizmalar hakkında temel oluşturacak teorik ve pratik dersler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli Mikrobiyoloji alanında laboratuvar çalışmaları yapabilme,
2) Alanında araştırmalar yapabilme ve yeni projeler üretebilme,
3) Alanı ile ilgili konularda fikir yürütebilme ve yorum yapabilme
4) Alanı ile ilgili sonuçları değerlendirebilme
5) Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşabileceği sorunlara çözüm yolları bulabilme
6) Disiplinlerarası çalışmalara katılabilme ve yeterliliğine sahip olma.
7) Alanı ile ilgili laboratuvar teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama yapabilme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA GÜVENLİ ÇALIŞMA Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
2 TEMEL MİKROBİYOLOJİ (bakteri) Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
3 TEMEL MİKROBİYOLOJİ(virüs) Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
4 TEMEL MİKROBİYOLOJİ (mantar) Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
5 LABORATUVAR ALETLERİ Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
6 MİKROORGANİZMALARIN METABOLİZMASI VE ÜRETİLMESİ Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
7 MİKROBİYOLOJİK ÖRNEKLERİN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE İŞLEME ALINMASI Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 MİKROBİYOLOJİK ÖRNEKLERİN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE İŞLEME ALINMASI Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
10 BOYALAR VE BESİYERLERİ Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
11 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA KALİTE Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
12 STERİLİZASYON-DEZENFEKSİYON Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
13 BİYOTERÖR AJANLARI Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
14 BİYOTERÖR AJANLARI Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
15 MİKROBİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ Kaynak tarama ve ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar